Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Perspektywy rozwoju turystyki w gminie Krynica = Prospects of Tourism Development in the Commune of Krynica
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 483 (1997) , s. 107-120. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Analiza poziomu rozwoju funkcji turystyczno-uzdrowiskowej regionu nowosądeckiego w 1994 roku = Analysis of Development of Tourist Functions of Nowy Sącz Region in 1994
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 483 (1997) , s. 89-105. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Finansowanie gospodarki lokalnej w Polsce w latach 1991-1994 = Financing Local Economies in Poland between 1991-1994
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 483 (1997) , s. 45-60. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Elementy struktury potencjału społeczno-gospodarczego województwa nowosądeckiego : (stan obecny i spodziewane kierunki zmian) = Elements in the Structure of Socio-Economic Potential of the Province of Nowy Sącz (Current Situation and Directions of Anticipated Change)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 483 (1997) , s. 61-74. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Struktura przyjazdów turystycznych do Krakowa : (na podstawie frekwencji zwiedzających Zamek Królewski na Wawelu) = Structure of Tourism-Driven Traffic in Cracow (on the Basis of Number of Visitors in the Royal Castle of Wawel)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 483 (1997) , s. 75-87. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Zmiany w zagospodarowaniu centralnej części Krakowa w okresie transformacji : (ze szczególnym uwzględnieniem lat 1992-1995) = Space Management in the Centre of Cracow during the Period of Restructuring with Special Emphasis Given to the Period 1992-1995
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 483 (1997) , s. 121-134. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Profesor Jerzy Kruczała - teoretyk i praktyk regionalizmu
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 483 (1997) , s. 5-8
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Rozwój regionów wojewódzkich Polski w latach 1990-1993 = Development of Poland's Provinces between 1990-1993
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 483 (1997) , s. 33-44. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Wykaz publikacji prof. dra hab. Jerzego Kruczały
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 483 (1997) , s. 9-20
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Regionalne uwarunkowania rozwoju przemysłu : (na przykładzie województwa tarnowskiego) = Regional Conditions of the Development of Industry (as Exemplified by the Province of Tarnów)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 483 (1997) , s. 21-31. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie