Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
142 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Aglomeracja krakowska - zasięg i struktura terytorialna = Kraków Agglomeration - Teritorial Range and Structure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 395 (1993) , s. 101-114. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Klasyfikacja gmin województwa krakowskiego pod względem atrakcyjności turystycznej = Classification of Kraków Voivodship Parishes According to their Tourist Attractiveness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 395 (1993) , s. 75-87. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Użytkowanie ziemi w Krakowie po II wojnie światowej = Use of Land in Kraków after World War II
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 395 (1993) , s. 129-142. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Zmiany w strukturze kompleksów usługowych gmin w okresie transformacji systemu gospodarczego : (na przykładzie województwa krakowskiego) = Changes in the Structure of Services at Time of Economic System's Transformation (Taking the Kraków Voivodship as Example)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 395 (1993) , s. 37-51. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Dochody z działalności pozarolniczej w gminach województwa krakowskiego = Income Earned Outside Agriculture in Kraków Voivodship Parishes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 395 (1993) , s. 5-19. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Typologia miast województwa krakowskiego = Typology of Towns of the Kraków Voivodship
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 395 (1993) , s. 21-35. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Analiza poziomu rozwoju rolnictwa w województwie krakowskim w latach 1987-1990 = Analysis of the Level of Development of Agriculture of the Kraków Voivodship in the Years 1987-1990
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 395 (1993) , s. 53-73. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Baza noclegowa a rozwój turystyki w województwie krakowskim w latach 1987-1990 = Accommodation Base and Expansion of Tourism in Kraków Voivodship in the Years 1987-1990
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 395 (1993) , s. 89-100. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Autor:
Tytuł:
Zasoby siły roboczej i przemiany struktury zatrudnienia ludności Krakowa = Labour Resources and Changes of Employment Structure of Krakow's Population
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 395 (1993) , s. 115-127. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie