Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Opis fizyczny:
195 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 14
1

Tytuł:
Problemy szacowania strat ekologicznych w rolnictwie = Problems Conncected with the Estimation of Ecological Losses in Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 367 (1992) , s. 77-88. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Wybrane cechy władz lokalnych w świetle badań empirycznych 1989 roku = Local Authorities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 367 (1992) , s. 175-183. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Studium porównawcze prognozowanego rozwoju produkcji zwierzęcej : (na przykładzie Polski i byłej NRD) = Comparative Studies on the Forecasted Development of Animal Production in Poland and GDR
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 367 (1992) , s. 25-42. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Analiza funkcjonalna miast Polski = Functional Analysis of Polish Towns
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 367 (1992) , s. 155-165. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Metody taksonomii numerycznej w badaniach poziomu ogólnego stanu rolnictwa indywidualnego oraz poziomu zainwestowania budownictwa inwentarskiego na wsi = Numerical Taxononmic Methods in the Studies on the Stage of Development of Buildings for Farm Animals
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 367 (1992) , s. 43-58. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Polityka rolna a przekształcenia strukturalne w rolnictwie = Agricultural Policy and Structural Transformations in Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 367 (1992) , s. 9-23. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Miejsce i rola samorządu w systemie terytorialnym = Place and Role of Self-Government in a Territorial System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 367 (1992) , s. 167-174. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
X plan francuski (1989-1992) = The 10th French Plan (1989-1992)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 367 (1992) , s. 117-129. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Uspołecznienie planowania terytorialnego w roku 1989 w świetle badań empirycznych = Socialization of Territorial Planning in the Light of Empirical Studies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 367 (1992) , s. 185-195. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Szacowanie potrzeb i możliwości produkcyjnych przemysłu w układach regionalnych = Estimation of Needs and Potentialities of Industrial Production Arranged in Regions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 367 (1992) , s. 143-154. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Analiza bazy surowcowej dla przemysłu owocowo-warzywnego w województwie nowosądeckim w latach 1980-1987 = Analysis of Raw-Material Base for Fruit-and-Vegetable Processing Industry in the District of Nowy Sącz in the Years 1980-1987
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 367 (1992) , s. 89-103. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Ocena zróżnicowania poziomu i struktury wydatków na żywność w gospodarstwach domowych = Differentiation of the Level and Composition of Household Food Expenses
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 367 (1992) , s. 105-115. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Proces przemian użytków rolnych w Krakowie = Process of Cropland Changes in Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 367 (1992) , s. 59-76. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Funkcjonowanie bazy ekonomicznej na przykładzie regionu krakowskiego = Economic Base Functioning Exemplified by the Region of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. . - nr 367 (1992) , s. 131-141. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID