Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
188 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 13
1

Tytuł:
Analiza strategiczna stref funkcjonalno-gospodarczych regionu tarnowskiego = Strategic Analysis of Functional and Economic Zones in Tarnów Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 87-99. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Przekształcenia własnościowe gospodarki w Polsce południowo-wschodniej = Ownership Transformation in Economy of South-East Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 25-36. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Środowisko przyrodnicze makroregionu południowo-wschodniego w procesie transformacji gospodarki = Natural Environment in South-East Macro Region in Process of Transformation of Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 113-127. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Zmiany w strukturze działowej gospodarki województw Polski południowo-wschodniej w latach 1989-1993 = Changes of Branch Srtucture in Economy of South-East Voivodships in Years 1989-1993
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 61-75. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Przekształcenia własnościowe w gospodarce w latach 1990-1993 = Ownership Transformations in Polish Economy between 1990-1993
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 5-23. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Przeobrażenia głównych elementów rozwoju demograficznego w województwie krakowskim po 1980 roku = Changes of Main Elements of Demographic Development in Kraków Province after 1980
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 165-172. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Teneta-Płotkowiak Jolanta , Kwiatkowska Edyta
Tytuł:
Baza noclegowa w Świętokrzyskich Parkach Krajobrazowych w latach 1990-1993 = Accommodation Base in Saint Cross Landscape Parks in 1990-1993 Period
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 153-164. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju turystyki w Polsce południowo-wschodniej = Conditions of Tourism Expansion in South-East Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 139-151. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Regionalne zróżnicowanie rynków pracy Polski południowo-wschodniej = Regional Differences in Labour Markets in South-East Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 101-112. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Elastyczność spożycia żywności a transformacja systemu gospodarczego = Food Consumption Flexibility Vs Transformation of Economic System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 37-46. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Warunki ekologiczne pogranicza polsko-czeskiego : (w świetle wyników badań programu "Silesia") = Development of Territory Adjoing Polish-Czech Border in Terms of Ecology (Taking "Silesia" Project as Example)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 129-138. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Charakterystyczne cechy przemian użytkowania ziemi w strefie przejściowej Krakowa w latach 1983-1994 = Characteristic Features of Transformation in Use of Land in Kraków Transitional Zones between 1983-1994
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 173-188
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Modele szacowania popytu mieszkaniowego = Models of Estimating Housing Demand
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 470 (1996) , s. 47-59. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie