Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
156 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Wybrane dwuwymiarowe modele dla zmiennych licznikowych w ekonomii = Bivariate Count Data Models in Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. . - nr 884 (2012) , s. 59-70. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Porównanie modeli regresji logistycznej odpornych na problem całkowitego rozdzielenia = Logistic Regression with Completely Separated Data#a Comparison of Two Methods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. . - nr 884 (2012) , s. 143-156. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Homogeniczny bootstrap Simara i Wilsona w estymacji miary efektywności technicznej = Homogeneous Simar and Wilson's Bootstrap for Estimating the Technical Efficiency Measure
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. . - nr 884 (2012) , s. 103-117. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Modelowanie wpływu względnej przewagi komparatywnej na polski handel zagraniczny = Modeling the Influence of Revealed Comparative Advantage on Polish Intra-industry Trade
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. . - nr 884 (2012) , s. 119-128. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Projekcje struktury ludności w Polsce w latach 2002-2052 według wykształcenia jako kluczowego czynnika kapitału ludzkiego = Projections of the Population Structure in Poland in 2002-2052 by Education as a Key Factor of Human Capital
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. . - nr 884 (2012) , s. 87-101. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Metodologiczne aspekty pomiaru wartości cenionych przez konsumentów = Methodological Aspects of Measurement of Values Appreciated by Customers
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. . - nr 884 (2012) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Charakterystyka wybranych etapów procedury przygotowania danych do budowy modeli data mining = The Data Preparation Process for Building Data Mining Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. . - nr 884 (2012) , s. 129-141. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Wielopoziomowe modele stanów-cech w marketingu relacji = Multilevel State-trait Models in Relationship Service Oriented Marketing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. . - nr 884 (2012) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury = Signal Propagation in the Model of a Tie-less Community
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. . - nr 884 (2012) , s. 23-41. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Statystyczne funkcje głębi we wstępnej analizie szeregu czasowego = Statistical Depth Functions in a Preliminary Analysis of Time Series
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. . - nr 884 (2012) , s. 43-58. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie