Szczegóły rekorduTytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Adres wydawniczy:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974
Opis fizyczny:
147, [1] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Proste metody budowy krótkookresowej prognozy dla procesu z wahaniami sezonowymi = Simple Methods of Short-term Forecasts in the Process of Seasonal Fluctuations
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 16 (1974) , s. 13-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Proces zmniejszania się zasobów ziemi użytkowanej rolniczo w Polsce w latach 1960-1970 = Shrinkage of Agricultural Land in Poland in 1960-1970
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 16 (1974) , s. 105-134. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Podstawowe syntetyczne mierniki wzrostu gospodarczego = Basic Synthetic Measures of Economic Growth
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 16 (1974) , s. 33-52. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Ekonometryczny model bilansu pasz w układzie gałęziowo-przestrzennym = The Econometric Model of the Fodder Balance in the Input-Output System
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 16 (1974) , s. 93-104. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Ekonometryczny model powiązań rolnictwa z przemysłem rolno-spożywczym = The Econometric Model of Relationship between Agriculture and the Agricultural Industry and Food Industry
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 16 (1974) , s. 79-91. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Z badań nad budżetami gospodarstw domowych w województwie kieleckim = Research into Individual Household Balances in the District of Kielce
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 16 (1974) , s. 135-147. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Analiza czynnikowa w badaniach uprzemysłowienia regionów = Factor Analysis in the Study of Regional Industrialization
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 16 (1974) , s. 69-78. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Profesor Wacław Fajans
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 16 (1974) , s. 7-12
varia
9

Tytuł:
Profesor Feliks Młynarski
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. . - vol. 16 (1974) , s. 3-5
varia