Szczegóły rekorduTytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Adres wydawniczy:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1980
Opis fizyczny:
174, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 11
1

Autor:
Szromnik Andrzej , Kozak Urszula
Tytuł:
Przestrzenna analiza morfologiczna systemu punktów sprzedaży detalicznej : (na przykładzie miasta Krakowa) = Spatial Morphological Analysis of Retail Shops System
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 23 (1980) , s. 93-112. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Modelowanie systemów ekonomicznych w aspektach odwzorowań strukturalnych i funkcjonalnych = System Modelling for Reflecting Structural and Functional Relationships in Economic Processes
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 23 (1980) , s. 21-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Ekonomiczne uwarunkowania procesu realizacji jakości produkcji = Economical Conditionings of the Process of Production Quality Realization
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 23 (1980) , s. 141-157. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Procesy koncentracji a struktura zawodowo-kwalifikacyjna w handlu wewnętrznym = Concentration Processes and the Structure of Professional Qualifications in Internal Trade
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 23 (1980) , s. 11-20. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Metoda trendów prekursywnych jako podstawa prognozowania zapotrzebowania na nowe wyroby = Correlating Trend Method as the Basis for Forecasting the Demand for New Goods
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 23 (1980) , s. 53-70. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Statystyczne prognozy wybranych zjawisk społeczno-gospodarczych w aglomeracji krakowskiej = Statistical Forecasting of Some Selected Social and Economic Phenomena in Cracow Agglomeration
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 23 (1980) , s. 71-92. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Dynamika systemu dystrybucji towarów w warunkach krótkookresowych zmian popytu i podaży = The Dynamics of Goods Distribution in Conditions of Short-termed Changes in Demand and Supply
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 23 (1980) , s. 113-128. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Możliwości wykorzystania biologicznego wskaźnika siły nabywczej pieniądza do pomiaru niektórych wielkości ekonomicznych : (artykuł dyskusyjny) = Possibilities of Applying a Biological Index of Purchasing Power of Money to Measure Some Economic Phenomena
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 23 (1980) , s. 33-41. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Analiza porównawcza wyznaczania parametrów krzywej logistycznej metodą Hotellinga i Tintnera = Comparative Analyses of Estimation of Logistic Curve Parametres Using Hotelling's and Tintner's Method
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 23 (1980) , s. 43-52. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Przepływy informacyjne w procesie inwestowania w handlu wewnętrznym = Information Flows in the Process of Home Trade Investment
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 23 (1980) , s. 129-139. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Prof. dr hab. Bolesław Kłapkowski
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 23 (1980) , s. 3-10
varia