Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
172 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 8
1

Tytuł:
Decyzyjne aspekty funkcji produkcji typu CES = Decision aspects of the CES production function
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 222 (1986) , s. 23-33. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie podaży i popytu na usługi bytowe w Polsce w latach 1975-1983 = Spatial differentiation of supply and demand for basic services in Poland in the years 1975-1983
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 222 (1986) , s. 135-172. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Tytuł:
O pewnym zastosowaniu twierdzeń o minimalnej prawej i minimalnej lewej odwrotności macierzy = On a certain application of minimal left and minimal right matrix inversion theorems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 222 (1986) , s. 35-47. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Propozycja miary zgodności układów porządkowych = A Proposal of Measure of Conformity of Ordering Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 222 (1986) , s. 81-104. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Zastosowanie filtracji kalmanowskiej do estymacji łącznej w modelach procesów gospodarczych = An application of Kalman filtering to the joint estimation of economic processes models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 222 (1986) , s. 63-80. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Gry nieściśle konkurencyjne i metody ich rozwiązywania = Non-strictly Competitive Games and Methodes of Solving Them
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 222 (1986) , s. 105-134. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Zarys wnioskowania bayesowskiego dla niektórych ekonometrycznych modeli nieliniowych = An Outline of Bayesian Inference for Same Nonlinear Econometric Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 222 (1986) , s. 49-62. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
O pewnej technice agregacji ekonometrycznych modeli opisowych = On a Certain Technique of Aggregation of Linear Econometric Models
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 222 (1986) , s. 5-22. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie