Szczegóły rekorduTytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Adres wydawniczy:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1985
Opis fizyczny:
221, [2] s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 14
1

Tytuł:
Teoria funkcji konsumpcji w wybranej literaturze zachodniej = Theory of Consumption Function in the Chosen Western Literature
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 28 (1985) , s. 91-107. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie warunków i struktur funkcjonowania rynku w Polsce południowo-wschodniej = Spatial Differentiation of Conditions and Structures of Market Functioning in South-Eastern Poland
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 28 (1985) , s. 109-125. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Metody określania wpływu wykształcenia na dochód narodowy = Methods Used in Determination of the Impact of Education on National Income
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 28 (1985) , s. 59-76. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Sterowanie procesami samofinansowania przedsiębiorstw we współczesnym kapitalizmie = Control of Self-Financing Processes in the Enterprises in Modern Capitalism
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 28 (1985) , s. 77-90. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Sanacja i upadłość : przykład jugosłowiański = Sanitation and Insolvency : the Yugoslav Case
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 28 (1985) , s. 163-173. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Proces rodności w Republice Federalnej Niemiec = The Progenitive Process in the Federal Republic of Germany
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 28 (1985) , s. 187-203. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Dynamika procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie w świetle regulacyjnego oddziaływania systemu ekonomicznego : (symulacja komputerowa na modelu WaSz-P) = The Dynamics of the Economic Processes in the Firm as Influenced by the Control Economic System (Computer Simultation with the Model WaSz-P)
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 28 (1985) , s. 127-139. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Ocena ujęć wyników działalności przedsiębiorstw uspołecznionych w typowych źródłach statystycznych = Economic Results of Socialized Enterprises in Typical Statistical Sources an Attempt of Assessment of System
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 28 (1985) , s. 175-185. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Porównawcza analiza współzależności dynamiki wzrostu makroekonomicznych zmiennych w gospodarce światowej = A Comparative Analysis of the Interdependence between Measures of Macroeconomic Variables in the World Economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 28 (1985) , s. 19-31. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Powiązania importowo-eksportowe w układzie gałęziowym gospodarki narodowej = The Links between Import and Export in Branched System of Economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 28 (1985) , s. 33-44. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Siła nabywcza złotego na tle cen światowych = The Buying Power of the Zloty Against the Structure of the World Prices
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 28 (1985) , s. 9-18. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Efektywność zmian działowej struktury produkcji a okresowe obniżanie się tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG = The Effectiveness of Changes in Sectoral Structure of Production and Periodical Fluctuations of the Rate of Growth of CMEA Countries
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 28 (1985) , s. 45-58. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of State Enterprise's Financial Outcome in Socialist Economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 28 (1985) , s. 153-162. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Profesor dr Stefan Bolland
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 28 (1985) , s. 3-8
varia