Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Opis fizyczny:
209 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 14
1

Tytuł:
Zmiany użytkowania ziemi w Krakowie w latach 1983-1992 na przykładzie centralnej części miasta - byłej I dzielnicy katastralnej - Śródmieście = Changes in Use of Land in Krakow in Years 1983-1992 Taking as Example Central Part of Krakow - Former 1st Cadastral-District - Śródmieście
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 181-194. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Jakościowa analiza strategiczna mikroregionu oraz jego otoczenia rynkowego i pozarynkowego = Qualitative Strategic Analysis of Microregion and Its Market and Non-Market Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 43-57. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Określenie przewidywanych zmian w stanie budynków inwentarskich w Polsce do roku 2000 = Prognosticated State of Buildings for Livestock up to Year 2000
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 29-42. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Struktura bezrobocia w województwie krakowskim w latach 1990-1992 = Structure of Unemployment is Kraków Province in Years 1990-1992
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 117-131. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Analiza produkcji ogrodniczej w województwie krakowskim w latach 1980-1989 = Analysis of Horticultural Production in Kraków Province in Years 1980-1989
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 145-161. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Zmiany w turystyce w województwie krakowskim w latach 1989-1991 = Transformation of Tourist Industry in Province of Kraków in Years 1989-1991
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 163-179. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Zmiany w ruchu migracyjnym województwa krakowskiego od drugiej połowy lat osiemdziesiątych = Changes in Migration Trends in Kraków Province in Second Half of 80s
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 133-143. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Autor:
Tytuł:
Początek i koniec ZSRR : powstanie Wspólnoty Niepodległych Państw - teraźniejszość i perspektywy tego tworu politycznego = Origin and End of USSR#Establishment of Commonwealth of Independent States - Present Time and Prospects of This Political Creation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 195-209. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Przekształcenia strukturalne gospodarki w układach regionalnych i lokalnych = Structural Transformations of Economy in Regions and at Local Level
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 15-28. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Struktura budżetów miejskich w województwie krakowskim = Structure of City Budgets in Province of Krakow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 99-115. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Wpływ procesu transformacji na uporządkowanie przestrzeni : (na przykładzie województwa krakowskiego) = Impact of Transformation Processes on Space Ordering (Taking Krakow Province as Example)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 73-81. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Zróżnicowanie struktury gospodarczej i przestrzennej województwa krakowskiego w procesie transformacji systemowej = Differentiation of Economic and Spatial Structure of Kraków Proving in Period of Systemic Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 83-97. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Przestrzenne aspekty procesów rozwoju gospodarczego : (na przykładzie gmin Polski Południowo-Wschodniej) = Spatial Aspects of Processes of Economic Expansion : (Taking Parishes of South-East Poland as Example)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 59-71. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Polityka regionalna i przestrzenna a procesy transformacji systemu funkcjonowania gospodarki i państwa = Regional and Spatial Policy vs Transformation of System of Functioning of Economy and State
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 422 (1994) , s. 5-14. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie