Szczegóły rekorduTytuł:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza
Adres wydawniczy:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Opis fizyczny:
659 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-81-5
monografia
Powiązane artykuły/referaty 13
1

Tytuł:
Podstawowe problemy metodologii badań w procesie projektowania przedsięwzięć ekonomicznych i organizacyjnych = The Basic problems of Research Methodology in the Process of Designing Economic and Organizational Undertakings
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 171-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Model ryzyka w systemie audytu wewnętrznego = Model of Risk Assessment in the International Audit System
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 303-317. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Perspektywa psychologicznej oceny w kontekście restrukturyzacji przedsiębiorstwa = Psychological Perspective of Leadership's Competency Assessment in Context of Enterprise's Restructuring
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 235-246. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Analiza porównawcza metod controllingu należności = Comparative Analysis of Controlling Methods for Accounts Receivable
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 341-349. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Wykorzystanie modelu Ansoffa do identyfikacji strategii rozwoju przedsiębiorstwa = Applying Ansoff's Model to Identify Enterprise Development Strategy
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 377-397. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Zastosowanie modelu "7S" do badania procesu implementacji strategii = Application of "7S" Model for Examination of the Strategy Implementation Process
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 413-429. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Próba zastosowania nowoczesnej koncepcji zarządzania do optymalizacji procesów realizowanych w instytucji publicznej = An Attempt of the Application of a Modern Management Concept for the Optimizing of Processes Realized in the Public Institution
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 319-339. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Analiza i projektowanie zmian w strukturze systemu zarządzania przedsiębiorstwa strategicznego grupy kapitałowej = Analysis and Designing the Changes of the Management System Structure in Strategic Business unit of Capital Group
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 583-603. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Zmiany kierunków działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce w latach 2007-2011 = Changes in the Directions of Investment Expenditures of Production Enterprises in Poland in the years 2007-2011
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 431-444. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
rozdział w monografii
10

Autor:
Sierpińska Maria , Rzeszowski Piotr
Tytuł:
Krótkoterminowa równowaga kapitałowa w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego = Short Term Capital Balance in the Metal Steel Industry
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 517-532. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
rozdział w monografii
11

Tytuł:
WACC jako podstawa szacowania stopy dyskontowej w ocenie wartości dochodowej przedsiębiorstw = WACC as a Basis for the Discount Rate Estimation in Evaluation of the Income Value of a Company
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 361-373. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Metody oceny siły przetargowej = The Methods of Bargaining Power Evaluation
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 289-301. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
rozdział w monografii
13

Autor:
Nalepka Adam , Małysko Jacek
Tytuł:
Prywatyzacja świadczenia usług komunalnych w Polsce = Privatization of Providing Municipal SAervices in Poland
Źródło:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 569-581. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
rozdział w monografii