Szczegóły rekorduTytuł:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.)
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Opis fizyczny:
195 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-052-6
monografia
Powiązane artykuły/referaty 7
1

Tytuł:
Testowanie wielokrotne w macierzy korelacji : eksperyment symulacyjny
Źródło:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 63-69
ISBN:
83-7252-052-6
rozdział w monografii
2

Autor:
Tytuł:
Zastosowanie sieci neuronowych w analizie danych marketingowych
Źródło:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 185-195 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-052-6
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu)
Źródło:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 35-54 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-052-6
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Symulacyjne badania systemu sterowania jakością
Źródło:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 131-139 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-052-6
rozdział w monografii
5

Autor:
Tytuł:
Próba prognozowania wydatków na żywność z uwzględnieniem stabilności modeli popytu
Źródło:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 166-174 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-052-6
rozdział w monografii
6

Autor:
Tytuł:
Asymetria wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństwa
Źródło:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 81-86 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-052-6
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Nierówności dochodów a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowowschodniej przed i w czasie transformacji gospodarczej
Źródło:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 116-130 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-052-6
rozdział w monografii