Szczegóły rekorduKonferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy
Tytuł:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.)
Opracowanie:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997
Opis fizyczny:
353, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87239-21-6
materiały konferencyjne
Powiązane artykuły/referaty 7
1

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy
Tytuł:
Prywatyzacja a zarządzanie personelem = Privatization and Personnel Management
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997, s. 345-353. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87239-21-6
rozdział w materiałach konferencyjnych
2

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy
Tytuł:
Kryteria oceny i premiowania pracowników w wydawnictwie prasowym = Criteria for Employee Assessment and Bonus Policy in a Publishing House
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997, s. 181-193. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-21-6
rozdział w materiałach konferencyjnych
3

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy
Tytuł:
Ocenianie pracowników w praktyce gospodarczej = Employee Assessment in Business Practice
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997, s. 209-219. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87239-21-6
rozdział w materiałach konferencyjnych
4

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy
Tytuł:
Zarządzanie wiedzą jako nowa koncepcja zarządzania zasobami pracy = Knowledge Management as the New Concept in Labour Resources Management
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997, s. 265-272. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-21-6
rozdział w materiałach konferencyjnych
5

Autor:
Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy
Tytuł:
Rozwój kariery zawodowej jednostki - determinanty wyborów = The Development of Individual Careers - Choice Determinants
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997, s. 327-334. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-21-6
rozdział w materiałach konferencyjnych
6

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy
Tytuł:
Stosunki pracy czy stosunki przemysłowe? = Labour Relations or Industrial Relations?
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997, s. 229-236. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-21-6
rozdział w materiałach konferencyjnych
7

Konferencja:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy
Tytuł:
Ustalanie potrzeb w zakresie szkolenia pracowników samorządów terytorialnych = Defining the Needs for Personnel Training in Local/Municipal Administration
Źródło:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997, s. 255-264. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-21-6
rozdział w materiałach konferencyjnych
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID