Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Opis fizyczny:
121 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Obciążenie funduszu wynagrodzeń a koszty materiałowe i efektywność inwestycji = Relation of Payment Funds Bias, Material Costs and Investment Effectiveness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 230 (1986) , s. 47-56. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Kreowanie i upowszechnianie innowacji przemysłowych = Creation and Dissemination of Industrial Innovations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 230 (1986) , s. 83-98. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Amortyzacja a potrzeby w zakresie wymiany maszyn i urządzeń w przemyśle nawozów azotowych = Amortization and Need to Exchange Machinery in the Nitrogenous Fertilizer Branch
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 230 (1986) , s. 111-121. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Powiązania przemysłu ze środowiskiem = The Industrial-Environmental Link
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 230 (1986) , s. 29-46. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Program inwestycyjny a stopień przetwórstwa w hutnictwie żelaza i stali w Polsce = Investment Program and Degree of Processing in Poland's Ferrous Metallurgy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 230 (1986) , s. 99-110. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Warunki a czynniki rozwoju przemysłu = Relations between Conditions and Factors of Industrial Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 230 (1986) , s. 15-27. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Energochłonność przemysłu a zmiany struktury produkcji w Polsce w latach 1960-1980 = Industry's Energy Consumption and Production Structure Changes in Poland between 1960 and 1980
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 230 (1986) , s. 57-68. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Przesłanki tworzenia centralnych wytwórni części kooperacyjnych w przemyśle = The Premisses of Setting-up Industrial Contralized Mills of Coproduced Elements
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 230 (1986) , s. 69-81. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
35-lecie pracy naukowej prof. dra hab. Emila Luchtera
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 230 (1986) , s. 7-13
varia