Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
118 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Wpływ czasu starzenia na migrację wolnego styrenu w folii opakowaniowej = Effect of the Aging Time on the Migration of Styrene in Packaging Foil
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. . - nr 352 (1991) , s. 19-28. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Niezawodność opakowań jednostkowych = Evaluation of the Reliability of a Unit Package
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. . - nr 352 (1991) , s. 83-92. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Wyroby emaliowane w łańcuchu transportowo-magazynowym = Enamelware in the Transporting - Storing Chain
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. . - nr 352 (1991) , s. 69-81. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Zmiany migracji globalnej z folii opakowaniowych w funkcji czasu = Changes In the Global Migration Prom Packing Poll In the Function of Time
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. . - nr 352 (1991) , s. 5-17. - Rez., eng. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., eng., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Problem ubytków naturalnych surowców w zakładach produkujących pieczywo cukiernicze = Natural Losses of Raw Materials in Confectionery Factories Producing Bakery Goods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. . - nr 352 (1991) , s. 103-111. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Tytuł:
Połysk powłok lakierowych - metodyka badań = Lacquer Coat Gloss - The Method of Studies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. . - nr 352 (1991) , s. 41-54. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Możliwość zastosowania karty wzorcowej w ocenie jakości opakowań jednostkowych = Possibilities of Using a Standard Card for Unit Package Quality Assessment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. . - nr 352 (1991) , s. 93-101. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Zastosowanie teorii dyfuzji do interpretacji migracji składników powłok lakierowych = The Use of the Diffusion Theory for the Interpretation of the Migration of Lacquer Coating Components
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. . - nr 352 (1991) , s. 29-39. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Wpływ bezpośredniego kontaktu powłok lakierowych puszek na retencję witaminy C w czasie przechowywania apertyzowanych owoców kolorowych = Effect of the Direct Contact of Tin Lacquer Coatings on the Retention of Vitamin C While Storing Appertized Coloured Fruit
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. . - nr 352 (1991) , s. 55-68. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Istota świeżości konsumpcyjnej pieczywa = The Essence of the Consumption Freshness of Bakery Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. . - nr 352 (1991) , s. 113-118. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie