Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
166 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 11
1

Tytuł:
Funkcjonowanie rynku materiałowego = Functioning of the Materials Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 336 (1991) , s. 53-70. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Rozwój przedsiębiorstwa przemysłowego a zmiany asortymentowej struktury produkcji = Development of an Industrial Enterprise and Changes in the Range of Commodities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 336 (1991) , s. 157-166. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Podstawy metodyczne punktowej oceny ekonomicznej efektywności eksploatacji środków trwałych = Methodical Bases Point System of Economic Evaluation of Fixed Capital Exploitation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 336 (1991) , s. 23-36. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Ekologiczne skutki rozwoju przemysłu surowcowego w Polsce i sposoby ich ograniczania = Ecological Effects of Raw Material Industry Development in Poland and the Methods of Limiting Them
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 336 (1991) , s. 37-51. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Przesłanki oceny ekonomicznej efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii = Economic Effectiveness of Renewable Energy Sources Exploitation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 336 (1991) , s. 89-99. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Przeobrażenia funkcji socjalnej przedsiębiorstwa państwowego w warunkach reformy gospodarczej = Transformation of the Social Function of a State-Owned Enterprise under the Conditions of the Economic Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 336 (1991) , s. 139-155. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Wzrost cen a reprodukcja majątku trwałego = Rise in Prices and the Reproduction of Fixed Assets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 336 (1991) , s. 5-21. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Zgrupowania organizacyjne przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach osiemdziesiątych = Organizational Groups of Industrial Enterprises in Poland in the Eighties
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 336 (1991) , s. 117-125. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Funkcjonowanie instrumentów ekonomicznych stymulujących poprawę jakości produkcji w państwowym przemyśle terenowym województwa krakowskiego = Functioning of Economic Instruments Stimulating the Improvement of Production Quality in State-Owned Local Industry in the Province of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 336 (1991) , s. 127-137. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Charakterystyka powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych w organizacyjnych zgrupowaniach przedsiębiorstw = Characterization of Production-Supply Relations Within Organizational Groups of Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 336 (1991) , s. 101-115. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Przesłanki kształtowania zakresu kooperacji przedsiębiorstwa przemysłowego = Circumstances Shaping the Scope of Cooperation of an Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 336 (1991) , s. 71-87. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie