Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Opis fizyczny:
146 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Dziedziny decyzyjne w strategii rozwoju przedsiębiorstwa = Decision-Making Areas in Enterprise's Strategy of Expansion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 408 (1993) , s. 33-47. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poddanego procesowi prywatyzacji = Analysis of Economic Activity of Enterprise Undergoing the Process of Privatization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 408 (1993) , s. 15-32. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Wykorzystanie przedsięwzięć oszczędnościowych w procesie równoważenia rynku surowcowo-materiałowego = Potential Savings of Raw Materials, Power, and Other Materials for Production in the Polish Economy and the Role in Balancing the Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 408 (1993) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Ekologiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa : (na przykładzie Elektrociepłowni Kraków-Łęg) = Ecological Conditions of Enterprise's Development : (Taking Kraków-Łęg Heat and Power Generating Plant as Example)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 408 (1993) , s. 87-96. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Przekształcenia własnościowe w Polsce na tle procesów prywatyzacji w Europie Środkowej i Wschodniej = Ownership Transformations in Poland against the Background of Privatisation Processes in Eastern Europe
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 408 (1993) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Autor:
Małecki Piotr P. , Gawrońska Grażyna
Tytuł:
Skumulowana uciążliwość dla środowiska technologii wznoszenia budynków mieszkalnych = Cumulated Strenuousness for the Environment of the Construction of Apartment Buildings
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 408 (1993) , s. 97-103. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Dotacje i kredyty jako instrumenty subwencjonowania ochrony środowiska na przykładzie Stanów Zjednoczonych = Subsidies and Credits as Instruments of Subsidizing Environment Conservation Taking USA as Example
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 408 (1993) , s. 117-133. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Rola przemysłów wysokiej techniki w przyspieszaniu tempa rozwoju gospodarki polskiej = Role of High-Tech Industries in Acceleration of Polish Economy Expansion Rate
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 408 (1993) , s. 59-69. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Periodyzacja i uwarunkowania rozwoju strukturalnego przemysłu Republiki Federalnej Niemiec = Stages and Condition of Structural Development of Industry in Federal Republic of Germany
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 408 (1993) , s. 105-115. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość w gospodarce = Enterprise, Entrepreneur, Entrepreneurship in the Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 408 (1993) , s. 49-57. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie