Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
141 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Autor:
Tytuł:
Metody ustalania kosztów eksploatacji samochodów osobowych indywidualnego użytkowania = Methods of Calculating the Costs of Running Private Cars
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 203 (1985) , s. 99-112. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Próba usystematyzowania miar prawdopodobieństwa = An Attempt at the Systematization of Measures of Similarity
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 203 (1985) , s. 55-71. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Analiza struktury zgonów ludności Galicji w latach 1881-1890 = Analysis of the Structure of Deaths of Galicia Population in the Years 1881-1890
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 203 (1985) , s. 127-141. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Matematyczne modele dyfuzji informacji w naukach ścisłych i społecznych : analiza porównawcza = Mathematical Models of the Diffusion of Information in Exact and Social Sciences, A Comparative Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 203 (1985) , s. 5-24. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Aproksymacyjne metody wzmacniania skali pomiaru cech statystycznych = Approximation Methods of Amplifying the Scale of Measurement of Statistical Characteristics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 203 (1985) , s. 25-39. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Dynamiczny model na usługi w warunkach nierównowagi = A Dynamic Model of Services under Disequilibrium
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 203 (1985) , s. 89-97. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Z badań nad zróżnicowaniem struktury i natężenia wybranych zjawisk demograficznych = From the Studies of the Differentiation of Structure and Intensity of Selected Demographic Phenomena
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 203 (1985) , s. 113-126. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii = Selected Problems Connected with Measuring and Weighing Characteristics in Taxonomy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 203 (1985) , s. 41-53. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Zastosowanie procesów stochastycznych do badania wzrostu gospodarczego krajów świata = Applications of Stochastic Processes to the Study of Economic Growth in Different Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. . - nr 203 (1985) , s. 73-87. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie