Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
262 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 17
1

Tytuł:
Ocena wpływu niektórych czynników infrastruktury społecznej na wyniki produkcyjne rolnictwa tarnowskiego w świetle spisu z 1984 roku = Estimation of Impact of Some Factors of Social Infrastructure on Production Results of Agriculture in Tarnów Province in the Light of Census of 1984
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 5-16. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Bilans użytkowania ziemi w mieście Krakowie (stan 31 XII 1983 r.) = Balance of Land Use in City Krakow (for December 31st, 1983)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 91-101. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Poziom i struktura spożycia żywności w Polsce na tle wybranych krajów = Level and Structure of Food Consumption in Poland in the Light of Selected Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 103-119. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Typologia miast Makroregionu Południowo-Wschodniego ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w 1984 roku = Typology of Towns of South-Eastern Macroregion According to Socio-Economic Development Level of 1984
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 157-172. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
5

Autor:
Tytuł:
Przemiany demograficzne makroregionu południowo-wschodniego (analiza statystyczna) = Demographic Changes in South-Eastern Macroregion (Statistical Analysis)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 187-200. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Instrumenty polityki rozwoju lokalnego we Francji = Policy of Local Development in France
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 201-216. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Potencjał kwalifikacyjny zatrudnionych w gospodarce turystycznej Polski = Qualifications of People Employed in Tourist Business in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 235-247. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Korekty granic podstawowych jednostek administracyjnych w latach 1976-1987 : (rodzaje zmian oraz skala zjawiska) = Border Corrections of Basic Administrative Units in the Years 1976-1987 : (Types of Changes and Scale of Phenomenon)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 143-156. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Zastosowanie funkcji Cobb-Douglasa do określenia wpływu majątku trwałego i zatrudnienia na wielkość produkcji w wybranych branżach przemysłu rolno-spożywczego w 1976 i 1984 roku = Application of Cobb-Douglas Function for Determination of Impact of Fixed Assets and Employment on Production Size in Selected Branches of Agro-Food Industry in 1976 and 1984
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 85-90. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Prusek Andrzej , Gajda Jerzy
Tytuł:
Analiza wpływu eksportu budownictwa na podstawowe wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstwa (na przykładzie PBS "BUDOSTAL" w Krakowie) = Analysis of Impact of Building Export on Basic Economic Indices of Enterprise (on the example PBS "BUDOSTAL" in Krakow)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 249-262. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Analiza współzależności miedzy obszarem gospodarstwa a koncentracja pogłowia zwierząt i pomieszczeń inwentarskich = Analysis of Concentration and Localization According to Size of Private Farms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 73-83. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Terytorialne zróżnicowanie produktywności czynników wytwórczych w rolnictwie polskim w latach 1975-1985 = Regional differentiation of Productivity of Production Factors in Polish Agriculture in the Years 1975-1985
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 17-35. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Typologia użytkowania ziemi w mieście Krakowie = Typology of Land Use in City of Krakow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 55-72. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Poziom rozwoju województw w świetle badań nad dochodem narodowym = Level of Regions Development in Poland in the Light of Investigations of National Income
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 129-142. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Struktura okręgów przemysłowych w Polsce = Structure of Industrial Districts in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 173-185. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Struktura regionalna efektywności procesu produkcji rolnej w Polsce w latach 1975-1985 = Regional Structure of Productivity of Agricultural Production Process in Poland in the Years 1975-1985
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 37-53. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Regionalne aspekty reform społeczno-gospodarczych w Polsce = Regional Aspects of Socio-Economic Reforms in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 326 (1990) , s. 121-128. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie