Szczegóły rekorduTytuł:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001
Opis fizyczny:
481 s.: il.; 25 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-87493-91-0
monografia
Powiązane artykuły/referaty 17
1

Tytuł:
Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia = Address Delivered by Professor Aleksander Zeliaś Ph.D., Rector of the Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu in Chrzanów
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 13-14
ISBN:
83-87493-91-0
varia
2

Tytuł:
Wypowiedź Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia na zakończenie konferencji = Declaration of the Rector of the WSPiM in Chrzanów
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 471
ISBN:
83-87493-91-0
varia
3

Tytuł:
Rola samorządu terytorialnego w ograniczaniu bezrobocia = The Role of the Local Government in Limiting Unemployment
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 137-153. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87493-91-0
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Wpływ nowelizacji ustawy o rachunkowości na operacje księgowo-finansowe w sektorze budżetowym = Effect of the Amendment to the Accountancy Law upon the Accounting and Financial Operations in the Budgetary Sector
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 373-382. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87493-91-0
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Problematyka prawna działalności gospodarczej samorządu terytorialnego = Selected Legal Problems Relative to the Business Activity of the Local Government
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 115-126. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87493-91-0
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Rola gmin w procesach inwestowania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska = The Role of the Communes in the Investing Processes with Particular Regard to the Environmental Protection
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 155-170. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87493-91-0
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Rola Towarzystw Budownictwa Społecznego w pozyskiwaniu zasobu mieszkaniowego dla gmin = The Role of Public Building Societies in Winning Housing Resources for the Commune
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 191-197. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87493-91-0
rozdział w monografii
8

Autor:
Kudłacz Tadeusz , Markowski Tadeusz
Tytuł:
Układy bipolarne w kształtowaniu konkurencyjności polskiej przestrzeni = Bipolar Systems in Shaping the Competitiveness of the Polish Space
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 413-429. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87493-91-0
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Regionalne ośrodki wzrostu na przykładzie strefy bipolarnej Katowice-Kraków = Regional Centres of Growth Taking as Example the Katowice - Kraków Bipolar Zone
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 431-438. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87493-91-0
rozdział w monografii
10

Autor:
Michalik Zbigniew , Mika Lesław
Tytuł:
Procesy zmian form własności a rozwój lokalny = Processes of Changes in the Forms of Ownership versus Local Development
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 383-390. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87493-91-0
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Socjologiczne aspekty stymulowania aktywności lokalnej = Sociological Aspects of Stimulation of Local Activity
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 331-348. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87493-91-0
rozdział w monografii
12

Autor:
Tytuł:
Formy wspierania przedsiębiorstw w województwie małopolskim - Internet Investment Fund = The Forms of Supporting the Enterprises in the Małopolska Province - Internet Investment Fund
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 447-457. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87493-91-0
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Psychologiczne aspekty efektywnego podejmowania decyzji = Psychological Aspects of Effective Decision Making
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 349-353. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87493-91-0
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Wpływ prywatnej przedsiębiorczości na rozwój lokalny = Effect of Private Business on Local Development
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 313-319. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87493-91-0
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Finansowanie deficytu budżetowego a problem granic zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce = Financing of Budget Deficit versus Problem of the Limiting Indebtedness of the Local Government Units in Poland
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 51-59. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87493-91-0
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Strategia rozwoju jako główny instrument działania samorządów lokalnych = The Development Strategy as Main Tool of Operation of Local Governments
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 261-279. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87493-91-0
rozdział w monografii
17

Autor:
Żaba Renata , Stanienda Jolanta
Tytuł:
Instytucje wspomagające procesy rozwoju przedsiębiorstw w regionie tarnowskim = Institutions Supporting the Processes of Development of Enterprises in the Tarnow Region
Źródło:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 459-470. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87493-91-0
rozdział w monografii