Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Opis fizyczny:
151 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 7
1

Tytuł:
Analiza fundamentalna spółek publicznych w decyzjach inwestycyjnych = Fundamental Analysis of Public Companies in Decisions on Investment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 532 (1999) , s. 33-46. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Oddziaływanie norm prawnych na kształtowanie aktywów i pasywów banku = Effects of Legal Rules on Assets and Liabilities of a Bank
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 532 (1999) , s. 47-60. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw - wnioski i zalecenia wynikające z doświadczeń polskich przedsiębiorstw = The Restructuring of Enterprises - Conclusions and Recommendations Resulting from the Experience of Polish Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 532 (1999) , s. 5-10. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Przekształcenia własnościowe i ich efekty na tle zmian systemowych w polskiej gospodarce = Ownership Transformations and Their Effects in View of the System Changes in the Polish Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 532 (1999) , s. 21-31. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Z badań nad polityką dywidendową w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych = Studies on the Dividend Policy of the Companies Quoted at the Stock Exchange
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 532 (1999) , s. 61-68. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Rodzaje struktur charakteryzujących system przedsiębiorstwo = Sorts of Structures Characterizing the Enterprise System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 532 (1999) , s. 11-20. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Źródła pochodzenia kapitału zagranicznego w Polsce = Sources of Foreign Capital in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 532 (1999) , s. 69-83. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie