Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
126 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Przedsięwzięcia innowacyjne w strategii rozwoju przedsiębiorstwa = Innovative Projects as Part of Company's Development Strategy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 489 (1997) , s. 75-88. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Rozmiary szarej strefy w gospodarce oraz sposoby jej ograniczania = The Size of Black Economy and Ways of Reducing Its Volume
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 489 (1997) , s. 61-74. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Efektywność sektora publicznego i prywatnego ze szczególnym uwzględnieniem źródeł finansowania = Results of Public and Private Sectors and Their Sources of Financing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 489 (1997) , s. 89-95. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Misja przedsiębiorstwa a jego konkurencyjność = Company's Competitive Edge and Its Mission
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 489 (1997) , s. 5-10. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Względna ocena wariantów przedsięwzięć inwestycyjnych przy zastosowaniu metod dynamicznych rachunku ekonomicznej efektywności inwestycji = Relative Assessment of Forms of Investment Projects Relying on Dynamic Methods of Investments' Economic Effectiveness
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 489 (1997) , s. 115-126. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Kierunki zmian wielkości i struktury aktywów i pasywów przedsiębiorstw w okresie prywatyzacji = Directions of Change in the Size and Structure of Companies' Assets and Liabilities in the Course of their Privatization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 489 (1997) , s. 105-113. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Borowiecki Ryszard , Karczewski Lucjan
Tytuł:
Restrukturyzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej = Restructuring Employment in Companies of Public Transport Sector Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 489 (1997) , s. 41-60. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw w okresie ich prywatyzacji = Changes of Companies' Economic and Financial Situation in the Course of Their Privatization Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 489 (1997) , s. 97-104. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Formalno-prawne uregulowania wyceny przedsiębiorstw i składników ich majątku = Formal and Legal Regulations Underlying Valuation of Companies and Their Property
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 489 (1997) , s. 11-21. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Stan i perspektywy górnictwa węgla kamiennego w świetle programu restrukturyzcji = Status and Prospects for Coal-Mining Sector in the Light of Restructuring Programme
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 489 (1997) , s. 23-39. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie