Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Opis fizyczny:
188 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 11
1

Autor:
Tytuł:
Problemy ochrony środowiska w aglomeracji krakowskiej = Problems of Environment Protection in the Cracow Agglomeration
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. . - nr 320 (1990) , s. 121-138. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Przemysł w dużych aglomeracjach miejskich = Industry in Big Urban Agglomerations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. . - nr 320 (1990) , s. 5-20. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Zmiany struktury przemysłu w województwie krakowskim w aspekcie wymogów ochrony środowiska = Changes in the Structure of Industry in the District of Cracow with Regard to the Requirements of Environment Protection
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. . - nr 320 (1990) , s. 61-81. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Udział filii przedsiębiorstw przemysłowych w restrukturyzacji przemysłu = Participation of Industrial Enterprise Branches in Industry Restructuring
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. . - nr 320 (1990) , s. 83-100. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Ocena strat ekologicznych powodowanych przez przemysł w województwie krakowskim = Supply and Production Connections Between Industrial Enterprises in the District of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. . - nr 320 (1990) , s. 155-177. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Powiązania zaopatrzeniowo-produkcyjne między przedsiębiorstwami przemysłowymi w województwie krakowskim = Supply and Production Connections Between Industrial Enterprises in the District of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. . - nr 320 (1990) , s. 101-120. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Zróżnicowanie gałęziowe uciążliwości przemysłu dla środowiska w województwie krakowskim = Branch Differentiation of the Oppressiveness of Industry to the Environment in the District of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. . - nr 320 (1990) , s. 139-154. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Programowanie restrukturalizacji przemysłu województwa krakowskiego = Programming of the Restructure of Industry in the District of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. . - nr 320 (1990) , s. 21-37. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Zakres i rodzaje przedsięwzięć podejmowanych w celu ochrony środowiska = The Scope and Types of Undertakings Aiming at Environment Protection
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. . - nr 320 (1990) , s. 179-188. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Inwestycje przedsiębiorstw jako nośniki zmian strukturalnych w przemyśle województwa krakowskiego = Business Investments as Carriers of Structural Changes in Industry in the District of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. . - nr 320 (1990) , s. 49-60. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Ewolucja struktury przemysłu w województwie krakowskim = Evolution of Industry Structure in the District of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław Wacławowicz]. . - nr 320 (1990) , s. 39-48. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie