Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Opis fizyczny:
197 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 13
1

Tytuł:
Problem rekonstrukcji stanu budynków gospodarczych rolnictwa indywidualnego w świetle przemian systemowych w Polsce = The Problem of Private Farm Building Reconstruction in the Light of the System Transformations in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 453 (1995) , s. 153-166. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Problemy ochrony środowiska w polsko-słowackiej strefie przygranicznej = Problems of the Environment Protection in the Polish-Slovak Frontier Area
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 453 (1995) , s. 109-121. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Podstawy działalności samorządu terytorialnego miast województwa krakowskiego = Bases of Local Self-Government Activities in the Cracow District Towns
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 453 (1995) , s. 19-29. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Obszary depresji społecznej w Polsce Południowo-Wschodniej = The Areas of Social Depression in South-East Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 453 (1995) , s. 45-58. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Tendencje kształtowania się rozmiarów i struktury bezrobocia w Polsce Południowo-Wschodniej = Tendencies of the Unemployment Extent and Structure Formation in South-East Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 453 (1995) , s. 59-70. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Rozwój regionów pogranicza Polski = Development of the Border Regions of Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 453 (1995) , s. 91-96. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Stymulanty i destymulanty rozwoju turystyki w mieście Krakowie = Stimulants and Destimulants of Tourism Development in Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 453 (1995) , s. 135-152. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Port lotniczy regionu paryskiego Charles de Gaulle = The Airport of the Paris Region - Charles de Gaulle
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 453 (1995) , s. 176-197. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Strategiczna diagnoza gospodarki regionalnej w warunkach transformacji prorynkowej = Strategic Diagnosis of the Regional Economy Under the Conditions of Promarket Transformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 453 (1995) , s. 5-18. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Tendencje zmian strukturalnych w przemyśle Polski Południowo-Wschodniej = Tendencies of the Structural Changes in Industry in South-East Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 453 (1995) , s. 31-44. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Uwarunkowania rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej = Factors and Barriers of the Polish-Slovak Frontier Area Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 453 (1995) , s. 97-107. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Zakopane w turystyce województwa nowosądeckiego = Zakopane in the Tourism of the Nowy Sącz District
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 453 (1995) , s. 123-133. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Kierunki przemian użytkowania ziemi na terenach przemysłowo-składowych w latach 1983-1993 na przykładzie zespołu Płaszów-Prokocim w Krakowie = Directions ot the Changes in Land Utilization in Industrial-Storage Areas in the Years 1983-1993 Exemplified by the Płaszów-Prokocim Group in Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 453 (1995) , s. 71-89. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie