Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
113 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 9
1

Tytuł:
Metodyczne i praktyczne aspekty szacowania wartości przedsiębiorstw = Methodical and Practical Aspects of Enterprises Valuation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 477 (1996) , s. 5-19. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Warianty formuł metod dochodowych wyznaczania wartości przedsiębiorstwa = Variants of Methods Focussing on Profit-Generation Ability for Determination of Enterprises Value
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 477 (1996) , s. 21-31. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Kierunki działań strategicznych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej. = Directions of Strategic Activities of Enterprises under Conditions of Market Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 477 (1996) , s. 97-113. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Pomiar i ocena efektywności inwestycji przy inflacji = Calculation and Estimation of Effectiveness of Investments under Inflation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 477 (1996) , s. 33-43. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Istota, przejawy i pomiar ryzyka kredytowego = Nature, Manifestations and Measurement of Credit Risk
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 477 (1996) , s. 71-78. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Potrzeba dostosowania potencjału polskich przedsiębiorstw budowlanych do standardów działania przedsiębiorstw krajów Unii Europejskiej = On the Need of Adapting Polish Construction Enterprises Potential to Operating Standards of Construction Companies in European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 477 (1996) , s. 79-85. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Dynamika i kierunki procesu upodabniania się struktur przemysłowych w krajach grupy G 7 = Dynamics and Directions of Process of Becoming Alike of G 7 Member-Countries Industrial Structures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 477 (1996) , s. 87-96. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Wybór najkorzystniejszego wariantu przedsięwzięcia inwestycyjnego, niezależnie od źródeł finansowania jego nakładów = Selection of Most Advantageous Variant of Investment Project Irrespective of Sources of Its Financing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 477 (1996) , s. 45-52. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Kierunki doskonalenia przeglądów analitycznych w raportach biegłych rewidentów = Directions of Improvement of Analytical Reviews in Reports of Certified Auditors
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 477 (1996) , s. 53-69. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie