Szczegóły rekorduTytuł:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999
Opis fizyczny:
214 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 18
1

Tytuł:
Zespołowość w wybranych metodach zarządzania jakością = Team Work Selected Quality Management Methods
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. . - nr 3 (1999) , s. 27-43. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Współpraca uczestników kanałów dystrybucji w realizacji strategii efektywnej obsługi nabywców (ECR) = Cooperation of the Participants in Distribution Channels in the Realization of the Strategy of Efficient Consumer Response (ECR)
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. . - nr 3 (1999) , s. 67-74. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw = Strategies of the Internationalization of Enterprises
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. . - nr 3 (1999) , s. 75-89. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Przesłanki i kierunki szerszego wykorzystania analizy finansowej w procesie badania sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej = Premises and Directions of a Wider Use of the Financial Analysis in the Process of Auditing Financial Reports of Economic Units
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. . - nr 3 (1999) , s. 91-104. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Ocena potrzeb stosowania treningu wrażliwości = Determination of the Need for the Sensibility Training
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. . - nr 3 (1999) , s. 55-66. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Lokaty towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce = Investments of Insurance Companies in Poland
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. . - nr 3 (1999) , s. 129-139. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Jakość kawy naturalnej = The Quality of Natural Coffee
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. . - nr 3 (1999) , s. 141-145. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Żywność modyfikowana genetycznie = The Genetically Modified Food
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. . - nr 3 (1999) , s. 147-154. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Realizacja założeń idei TQM przez system zapewnienia jakości zgodny z normami ISO serii 9000 = Realization of the Assumptions of TQM by the Quality Assurance System in Accordance with ISO Standards, Series 9000
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. . - nr 3 (1999) , s. 155-164. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Harmonizacja prawa polskiego z wymogami Unii Europejskiej w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów = Harmonization of the Polish Law with Requirements of the European Union as Regards the General Safety of Products
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. . - nr 3 (1999) , s. 165-177. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Gebiete der Armut und Arbeitslosigkeit in Polen : voraussehener Stand = The Areas of Poverty and Unemployment in Poland. The Forecast
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. . - nr 3 (1999) , s. 179-189. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Poziom życia ludności gminy Chrzanów na tle gmin dawnego województwa krakowskiego = The Living Standard of the Chrzanów Commune Population Against the Background of the Former Cracow Province Communes
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. . - nr 3 (1999) , s. 191-205. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
O pewnej relacji porządkującej rynek akcji = About a Certain Relation Ordering the Stock Market
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. . - nr 3 (1999) , s. 207-214. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
14

Autor:
Tytuł:
Specjalne strefy ekonomiczne i ich rola w transformującej się gospodarce polskiej = Special Economic Zones and their Role in the Polish Economy at the Stage of Transformation
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. . - nr 3 (1999) , s. 7-14. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
15

Autor:
Soczówka Halina , Serwińska Beata
Tytuł:
Sporządzanie i badanie sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych w Niemczech - porównanie z polskimi rozwiązaniami = Making and Auditing Financial Reports of Economic Units in Germany - A Comparison with Polish Solutions
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. . - nr 3 (1999) , s. 105-119. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Współmierność przychodów i kosztów a wycena wyrobów w rachunku kosztów działań = Matching of Sales and Costs and the Valuation of Products in the Activity-Based Costing
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. . - nr 3 (1999) , s. 121-127. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
17

Tytuł:
Popyt na pieniędz w kategoriach teorii zapasów. Problem kosztów ekonomicznych w modelu Baumola = Demand for Money in Terms of the Inventory Theoretic Approach. Economic Costs in Baumol's Model
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. . - nr 3 (1999) , s. 15-25. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Znaczenie przedsiębiorczości w zarządzaniu dużymi firmami = The Significance of Initiative to the Management of Big Firms
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. . - nr 3 (1999) , s. 45-53. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie