Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Opis fizyczny:
142 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 8
1

Tytuł:
Ład społeczny i typy społecznego bezładu = Types of Disorder in Society
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 331 (1991) , s. 5-25. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Dziedzictwo historyczne w środowisku miejskim = Historical Heritage in Cities
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 331 (1991) , s. 89-100. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Lokalność w perspektywie zmian = Localism Related to Change
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 331 (1991) , s. 69-87. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Bariery egalitaryzmu kulturalnego z perspektywy cyklów dorosłości = Cultural Egalitarianism Barriers From Maturity Cyccles Perspective
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 331 (1991) , s. 49-67. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Francuzi o kwestii żydowskiej = The French and Jewish Issue
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 331 (1991) , s. 133-142. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Immanentne źródła deformacji teorii marksistowskiej = Immanent Sources of Marxist Theory Deformation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 331 (1991) , s. 27-48. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Szacunek dla godności podstawowym warunkiem humanizacji więziennictwa = Respect for Dignity as Basic Condition of Humanizing Prisons
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 331 (1991) , s. 101-113. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Rodzina współczesna : (przegląd zagadnień) = Contemporary Family : Review of Issues
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. . - nr 331 (1991) , s. 115-131. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie