Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
179 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 11
1

Tytuł:
Obecność francuska a elity Maghrebu = French Presence and Maghreb's Elites
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 295 (1989) , s. 141-155. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Lokalność jako kategoria socjologiczna = Locality as Sociological Category
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 295 (1989) , s. 63-78. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Marksowska koncepcja realistycznego pojmowania dziejów = Marx'a Conception of Realistic Understanding of History
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 295 (1989) , s. 21-40. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Społeczne aspekty w teorii wzrostu gospodarczego = Social Aspects of Economic Growth
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 295 (1989) , s. 41-62. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Abolicjonizm w sytuacji społecznych uprzedzeń = Abolitionism in the Light of Social Prejudices
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 295 (1989) , s. 163-179. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Społeczeństwo polskie - przyczynek do teorii = Polish Society - Contribution to Theory
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 295 (1989) , s. 5-20. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Szanse rodziny jako środowiska terapeutycznego = Potential of Family as Therapeutical Environment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 295 (1989) , s. 99-116. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Przemiany w rodzinie węgierskiej = Transformations in the Hungarian Family
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 295 (1989) , s. 127-140. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Osobliwości socjologii polskiej na tle porównawczym = Pecularities of Polish Sociology in Comparative Light
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 295 (1989) , s. 157-162. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Kariera indywidualna a cele organizacji = Individual Carrier vs Aims of Organization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 295 (1989) , s. 117-126. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Przesłanki kształtowania się społeczności w wielkomiejskich zespołach mieszkaniowych = Premises of Community formation in Big City Housing Complexes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. . - nr 295 (1989) , s. 79-97. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie