Szczegóły rekorduTytuł:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
201 s., [3] k. map złoż., [1] k. portr., [2] s. tabl.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. prac A. Fajferka s. 11-23
ISBN:
83-87239-20-8
monografia
Powiązane artykuły/referaty 14
1

Tytuł:
Bibliografia prac Profesora Antoniego Fajferka
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 11-23
ISBN:
83-87239-20-8
varia
2

Tytuł:
Zróżnicowanie bezrobocia na przykładzie województwa krakowskiego i suwalskiego = Differentiation of Unempployment Exemplified by the Provinces of Cracow and Suwałki
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 143-148. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87239-20-8
rozdział w monografii
3

Autor:
Tytuł:
Elementy geograficzne na flagach i w herbach byłego Związku Radzieckiego oraz państw powstałych z jego rozpadu = Geographical Elements on the Flags and Coats of Arms of the Former Soviet Union and the States Formed After Its Collapse
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 177-189. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87239-20-8
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Analiza elastyczności podaży produktów polskiego rolnictwa = Analysis of the Elasticity of Polish Agricultural Products Supply
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 79-86. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87239-20-8
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Majątek publiczny jako źródło dochodów budżetowych samorządu w nowym systemie organizacji terytorialnej kraju = Public Property as a Source of Budgetary Revenues of Self-Government in the New System of Territorial Organization of the Country
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 47-57. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87239-20-8
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Dylematy decentralizacji w świetle teorii publicznej gospodarki lokalnej = Dilemmas of the Decentralization in the Light of the Theory of the Local Public Economy
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 35-45. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87239-20-8
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Zróżnicowanie produktywności rolnictwa w województwach Polski południowo-wschodniej = Differentiation of the Productivity of Agriculture in the Provinces of Southeastern Poland
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 163-175. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87239-20-8
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Polskie rolnictwo a OECD = Polish Agriculture and the OECD
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 59-66. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87239-20-8
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Strategiczna pozycja województwa krakowskiego w krajowym rankingu województw w 1995 roku = The Strategic Position of the Province of Cracow in the Domestic Ranking of Provinces in 1995
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 87-113. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87239-20-8
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowania warunków życia ludności = Spatial Differentiation of the Conditions of Existence
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 25-34. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87239-20-8
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Funkcje turystyczne wielkich miast = The Tourist Functions of Big Towns
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 115-126. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87239-20-8
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Zmiany na rynku pracy i bezrobocie w Polsce południowo-wschodniej = Changes in the Labour Market and Unemployment in Southeastern Poland
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 127-142. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87239-20-8
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Mienie komunalne jako podstawa działalności gospodarczej samorządu miasta Krakowa = Local Property as a Basis for the Economic Activity of the Cracow Municipality Self-Gevernment
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 67-78. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87239-20-8
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Wykorzystanie mapy gospodarczej Użycie powierzchni ziemi w gospodarce gruntami (na przykładzie Krakowa) = Employment of the Economic Map The Use of the Land Area for Land Management (Exemplified by Cracow)
Źródło:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 149-161. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-87239-20-8
rozdział w monografii