Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
272 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 14
1

Autor:
Tytuł:
Charakterystyka ruchu turystycznego w schroniskach górskich Bieszczadów polskich = Characterization of Tourist Movement in the Mountain Huts of the Polish Section of the Bieszczady Mountains
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 273 (1988) , s. 199-219. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Analiza produktywności ziemi w rolnictwie województwa krakowskiego = Analysis of Soil Productivity in the Agriculture of Cracow Province
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 273 (1988) , s. 83-102. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie terytorium miasta Krakowa pod względem struktury użytkowania ziemi = Spatial Differentiation of the Area of the City of Cracow in Terms of the Structure of Soil Usufruct
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 273 (1988) , s. 237-257. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Określenie potrzeb w zakresie rekonstrukcji stanu technicznego budynków gospodarczych w rozwoju indywidualnego rolnictwa = Determining Needs for Reconstruction of the Technical Condition of Farm Buildings in the Development of the Private Farming Sector
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 273 (1988) , s. 103-119. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Tendencje zmian strukturalnych grupy chłopo-robotników w województwie miejskim krakowskim w świetle spisów powszechnych = Tendences of Structural Changes of the Farmer-Industrial Labourer Group in Cracow Province in the Licht of Censuses
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 273 (1988) , s. 121-144. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Analiza usług bytowych w układach wojewódzkich (1984 r.) = Analysis of Convenience Services in the Provinces in 1984
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 273 (1988) , s. 161-180. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
O przyczynach migracji ludności ze wsi do miast ze szczególnym uwzględnieniem województwa krakowskiego = Causes of Population Migration from the Country to Tom with Particular Consideration of the Province of Cracow
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 273 (1988) , s. 221-236. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Dynamiczna analiza typologiczno-prognostyczna społeczno-ekonomicznych determinant rozwoju polskiego rolnictwa w przekroju regionów = Dynamic Typological-Prognosticating Analysis of Socio-Economic Determinants of Development of Polish Agriculture in a Regional Cross-Section
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 273 (1988) , s. 43-59. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Modelowanie struktury procesu produkcji rolnej na przykładzie województwa tarnowskiego = Modelling the Structure of Agricultural Production Process Exemplified by Tarnów Province
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 273 (1988) , s. 61-81. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Analiza poziomu i struktury produkcji rolnictwa duńskiego = Analysis of Level and Structure of Production of Danish Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 273 (1988) , s. 145-159. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Problematyka ochrony i kształtowania środowiska człowieka w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Problems of Protection and Modelling of the Natural Environment in Cracow's Academy of Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 273 (1988) , s. 259-272. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności w miastach wojewódzkich w latach 1960-1980 = Spatial Differentation of Living Conditions for Inhabitants of Provincial Capitals between 1960-80
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 273 (1988) , s. 181-198. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Przestrzenna analiza i prognozowanie wysokości plonów 4 zbóż w Makroregionie Południowo-Wschodnim = Spatial Analysis and Forecasting of Volume of Cereal Crops in the South-Eastern Macroregion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 273 (1988) , s. 5-24. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Produkcja zwierzęca w Makroregionie Południowo-Wschodnim w latach 1975-1983 = Animal Production in the-South-Eastern Macroregion between 1975-1983
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. . - nr 273 (1988) , s. 25-41. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID