Szczegóły rekorduTytuł:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Adres wydawniczy:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986
Opis fizyczny:
232 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 14
1

Tytuł:
Rozwój systemu instrumentów ekonomicznych stymulujących ochronę środowiska = The Development of the System of Economic Instruments Stimulating the Protection of Natural Environment
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 157-172. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of Financial Return of an Enterprise Within the Mechanism of the Economic Reform
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 83-94. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Proces umieralności w Republice Federalnej Niemiec = The Population Mortality Process in the Federal Republic of Germany
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 197-216. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Kornaiowskie miękkie ograniczenia pieniężno-budżetowe a niedobory budżetu PRL = Kornai's Soft Monetary and Budgetary Limitations and the Budget Deficit in Poland
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 141-156. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Mechanizmy równowagi i stabilności w systemach ekonomicznych = The Mechanisms of Equilibrium and Stability in the Economic Systems
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 45-57. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Zagadnienie periodyzacji zmian jakościowo-strukturalnych w rozwoju społeczno-gospodarczym jednorodnych grup krajów = The Problems of Periodization of Qualitative and Structural Transformations in the Socio-Economic Development of Homogeneous Groups of Countries
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 31-44. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Badanie podobieństw i różnic struktur konsumpcji przy zastosowaniu analizy dystansów = The Research Over the Similarities and Differences of Consumption Structures, with the Application of the Distance Analysis
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 187-195. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Podobieństwa i różnice w przestrzennym rozkładzie potencjału materialnego w sferze wymiany = The Similarities and Divergences in the Spatial Distribution of Material Potential in the Sphere of Exchange
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 173-186. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Akumulacja pieniężna a proces inflacji kosztów = The Monetary Accumulation and the Process of Cost Inflation
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 121-139. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Wzrost kosztów własnych produkcji jako element strukturalnej inflacji kosztów = The Production Costs as an Element of Structural Inflation
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 111-120. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
O potrzebie i metodzie wyróżniania strukturalnej inflacji kosztów = The Structural Inflation of Costs in Contemporary Polish Economy
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 95-110. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Region w nowym systemie planowania we Francji = Region in the New Planning System in France
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 217-232. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Teoria ekonomiczna socjalizmu w przekroju czterdziestolecia = The Economic Theory of Socialism in the Perspective of Recent Four Decades. Cz. 1, do końca lat sześćdziesiątych
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 11-30. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Jerzy Fierich - inicjator ekonomii matematycznej
Źródło:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. . - vol. 29 (1986) , s. 3-10. - Wykaz ważniejszych publikacji prof. J. Fiericha
Uwagi:
Wykaz ważniejszych publikacji prof. J. Fiericha,
varia