Szczegóły rekorduTytuł:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1998
Opis fizyczny:
171 s.: il.; 21 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 13
1

Tytuł:
Agencja reklamy w systemie komunikacji marketingowej = Advertising Agency in the System of Marketing Communication
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 2 (1998) , s. 99-112. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Uwagi na temat związków ekonomii i etyki w gospodarowaniu = Remarks on the Links between Economics and Ethics in Management
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 2 (1998) , s. 7-14. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Uwagi o wskaźnikach efektywności inwestowania = Remarks on the Indices of Investment Efficiency
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 2 (1998) , s. 15-21. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Poziom życia ludności gmin województwa krakowskiego w 1995 roku = The Living Standard of the Inhabitants of Communes in the District of Cracow in 1995
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 2 (1998) , s. 45-54. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Marketing partnerski w kanałach dystrybucji = Partner Marketing in Trade Channels
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 2 (1998) , s. 89-98. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Turystyka w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej = Tourism in Poland under the Conditions of Free Market Economy
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 2 (1998) , s. 113-124. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Jakość żywności a wymagania konsumentów = The Quality of Foodstuffs and the Requirements of Consumers
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 2 (1998) , s. 135-141. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Współczesne koncepcje rachunku kosztów = Contemporary Conceptions of the Cost Accounting
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 2 (1998) , s. 143-156. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Zakres podmiotowy dyrektywy 85/374 EWG dotyczącej odpowiedzialności za produkt = The Scope of Directive 85/374 EEC on Products Liability
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 2 (1998) , s. 157-171. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Wybrane metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację = Selected Methods of Team Communication Directed Towards Innovation and Participation
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 2 (1998) , s. 67-88. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce w latach 1994-1995 = Taxonomic Analysis of Spatial Differentiation of the Living Conditions of the Population of Poland in the Years 1994-1995
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 2 (1998) , s. 23-44. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Model badania otoczenia organizacji = Models of Studying the Environment of an Organization
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 2 (1998) , s. 55-66. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Zanieczyszczenia chemiczne żywności = Chemical Contamination of Foodstuffs
Źródło:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. . - nr 2 (1998) , s. 125-133. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie