Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Adres wydawniczy:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
175 s.: il.; 25 cm.
Uwagi:
Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Inwestycje zagraniczne w miastach i regionach - główne korzyści oraz ich uwarunkowania = Foreign Investments in Towns and Regions. Main Advantages and Their Conditions
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Józefa FAMIELEC. . - nr 4 (2001) , s. 7-19. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Rynkowe uwarunkowania strategii rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw = Marketing Conditions for the Development Strategies of Small and Medium Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Józefa FAMIELEC. . - nr 4 (2001) , s. 21-30. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Rozwój orientacji marketingowej polskich banków = Development of the Marketing Orientations of Polish Banks
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Józefa FAMIELEC. . - nr 4 (2001) , s. 31-49. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Oddziaływanie reklamy na rynkowe zachowania konsumentów = The Impact of Advertising on Consumers' Behaviour on the Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Józefa FAMIELEC. . - nr 4 (2001) , s. 81-90. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Marketing bezpośredni w teorii i praktyce przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego = Direct Marketing in the Theory and Practice of the Food Industry Company
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Józefa FAMIELEC. . - nr 4 (2001) , s. 103-112. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Logistyczna koncepcja obsługi klienta jako czynnik kształtowania przewagi konkurencyjnej firmy = Logistic Concept of the Customer Service as a Factor of Forming the Competitive Advantage of a Company
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Józefa FAMIELEC. . - nr 4 (2001) , s. 113-125. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Autor:
Tytuł:
Wpływ etnocentryzmu konsumenckiego na kształtowanie międzynarodowych strategii marketingowych = The Influence of Consumer Ethnocentrism on the Development of the International Marketing Strategies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Józefa FAMIELEC. . - nr 4 (2001) , s. 143-150. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Wybór koncepcji marketingowej w przemyśle spożywczym na przykładzie wybranych przedsiębiorstw = Selection of the Marketing Concept in the Food Industry on the Example of the Chosen Companies
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Józefa FAMIELEC. . - nr 4 (2001) , s. 73-80. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Polacy i reklama w latach dziewięćdziesiątych = The Poles and Advertising in the Nineties
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Józefa FAMIELEC. . - nr 4 (2001) , s. 91-102. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Rynkowe przesłanki działań restrukturyzacyjnych wybranego przedsiębiorstwa regionu tarnowskiego = Market Conditions for Restructurisation Activities of a Selected Enterprise from Tarnów Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Józefa FAMIELEC. . - nr 4 (2001) , s. 51-61. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie