Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Opis fizyczny:
235 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 12
1

Tytuł:
Jakość informacji jako kryterium optymalizacji struktury systemu rachunkowości = The Quality of Information as Criterion for Optimum Structure of Accounting System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 179 (1983) , s. 35-52. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Problemy współczesnej ewolucji rachunkowości = Problems of Contemporary Evolution in Accounting
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 179 (1983) , s. 13-34. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Związki rachunku kosztów postulowanych i analizy wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym = Relations Between the Calculation of Optimum Envisaged Costs and Value Analysis in Industrial Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 179 (1983) , s. 73-89. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Nakłady na przetwarzanie danych w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstw = Outlays on Data Processing in the Total Cost and Outcome Analysis of Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 179 (1983) , s. 91-103. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Czas jako kategoria ekonomiczna = Time as Economic Category
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 179 (1983) , s. 119-132. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Szwedzka spółdzielczość spożywców = Swedish Consumers' Co-operatives
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 179 (1983) , s. 133-148. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Proces kształtowania się małżeństw w Norwegii = Marriages in Norway : an Analysis of Social Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 179 (1983) , s. 185-219. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Ewolucja struktury finansowej gospodarki amerykańskiej = The Evolution of Financial Structure of American Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 179 (1983) , s. 149-184. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Rola rachunku kosztów w procesie tworzenia obrazu powstawania wartości w przedsiębiorstwie = The Role of Cost Analysis in Assessment of New Value Creation in Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 179 (1983) , s. 53-71. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Systematyka praw majątkowych - prawa rzeczowe a prawa ze zobowiązań = Systematics of Property Rights : Material and Conventional Rights
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 179 (1983) , s. 221-235. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Potrzeby i możliwości prawidłowej wyceny składników majątkowych = The Need and Possibilities of Correct Assessment of Real Assets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 179 (1983) , s. 105-118. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
W setną rocznicę urodzin Profesora Albina Żabińskiego
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 179 (1983) , s. 7-11
varia