Szczegóły rekorduTytuł:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym
Adres wydawniczy:
Warszawa: Difin, 2012
Opis fizyczny:
252 s.; 23 cm
ISBN:
978-83-7641-676-2
Powiązane artykuły/referaty 13
1

Tytuł:
Wpływ cywilnoprawnej instytucji "przedsiębiorstwa" na stosowanie prawa podatkowego
Źródło:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2012, s. 33-43
ISBN:
978-83-7641-676-2
rozdział w monografii
2

Autor:
Tytuł:
Podmiotowość w prawie cywilnym i w prawie podatkowym
Źródło:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2012, s. 78-92
ISBN:
978-83-7641-676-2
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Cywilnoprawna a podatkowa czynność pozorna
Źródło:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2012, s. 93-103
ISBN:
978-83-7641-676-2
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Związek małżeński i związek partnerski w aspekcie wybranych uprawnień i obowiązków podatkowych
Źródło:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2012, s. 104-117
ISBN:
978-83-7641-676-2
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Weryfikacja stawki VAT przy ocenie ofert w przetargu na zamówienia publiczne
Źródło:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2012, s. 164-174
ISBN:
978-83-7641-676-2
rozdział w monografii
6

Autor:
Tytuł:
Kwalifikacja prawno-podatkowa umowy "dzierżawy" strony internetowej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Źródło:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2012, s. 175-182
ISBN:
978-83-7641-676-2
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów
Źródło:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2012, s. 219-229
ISBN:
978-83-7641-676-2
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Firma jako instytucja prawa cywilnego i jej przydatność w wykładni art.113 Ordynacji podatkowej
Źródło:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2012, s. 17-24
ISBN:
978-83-7641-676-2
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Stosowanie do zobowiązań podatkowych cywilnoprawnych instytucji ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
Źródło:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2012, s. 69-77
ISBN:
978-83-7641-676-2
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Sprzedaż gruntu zabudowanego jako dostawa w podatku od towarów i usług
Źródło:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2012, s. 183-193
ISBN:
978-83-7641-676-2
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Status prawno-rzeczowy pomieszczeń w świetle stawek podatku od towarów i usług
Źródło:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2012, s. 194-206
ISBN:
978-83-7641-676-2
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Problematyka ujęcia powierzchni użytkowej budynków lub ich części jako podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości
Źródło:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2012, s. 230-239
ISBN:
978-83-7641-676-2
rozdział w monografii
13

Tytuł:
Prawne aspekty funkcjonowania systemu zapewnienia jakości rewizji sprawozdań finansowych w Polsce
Źródło:
Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym / red. Bogusława GNELA . - Warszawa: Difin, 2012, s. 240-252
ISBN:
978-83-7641-676-2
rozdział w monografii
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID