Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, [1976]
Opis fizyczny:
221 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 12
1

Tytuł:
Dochód narodowy Polski i Czechosłowacji w latach 1960-1970 = National Income per Head in Poland and Czechoslovakia in the Period between 1960 and 1970
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. . - nr 85 ([1976]) , s. 69-84. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Tendencje kształtowania się współczynnika kapitałochłonności w gospodarce narodowej Polski w latach 1960-1970 = The Trends of the Formation of Capital Coefficient in the National Economy of Poland in the Period between 1960 and 1970
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. . - nr 85 ([1976]) , s. 85-104. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Wpływ rozszerzenia EWG na zmiany w układzie sił gospodarczych świata kapitalistycznego = The Extention of the EEC and its Influence on the Changes in the System of Economic Forces of the Capitalist World
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. . - nr 85 ([1976]) , s. 151-166. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Potrzeby konsumpcyjne, ich struktura i rola w procesie gospodarowania = Consumption Needs, Their Structure and Function in the Economic Process
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. . - nr 85 ([1976]) , s. 5-19. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Tempo wzrostu obrotów handlu zagranicznego a tempo wzrostu dochodu narodowego w Polsce w latach 1950-1970 = The Growth Rate of the Foreign-Trade Turnover and the Growth Rate of the National Income of Poland in the Period between 1950 and 1970
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. . - nr 85 ([1976]) , s. 21-33. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Kooperacja przemysłowa a wymiana Polski z krajami kapitalistycznymi (ze szczególnym uwzględnieniem państw skandynawskich) = Industrial Co-Operation and Trade between Poland and Capitalist Countries (with Special Regard to Scandinavian Countries)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. . - nr 85 ([1976]) , s. 53-67. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Stopień wykorzystania aparatu wytwórczego a kapitałochłonność produkcji : (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa hutnictwa żelaza w Polsce) = The Degree of Utilization of Productive Equipment and the Capital-Output Ratio
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. . - nr 85 ([1976]) , s. 105-119. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Eksport ropy naftowej i jego znaczenie dla gospodarki krajów arabskich w latach 1950-1972 (na przykładzie Iraku i Libii) = Oil Export and its Significance to the Economy of Arab Countries in the Period between 1950 and 1970 (Examples: Iraq and Libya)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. . - nr 85 ([1976]) , s. 197-218. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Zmiany struktury eksportu krajów Ameryki Łacińskiej w latach 1950-1970 = The Changes of the Export Pattern of Latin-American Countries in the Period between 1950 and 1970
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. . - nr 85 ([1976]) , s. 183-196. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Trudności wymiany Wschód - Zachód : (na przykładzie wymiany Polski z niektórymi rozwiniętymi państwami kapitalistycznymi) = The Difficulties in West-East Trade as Exemplified by Poland's Trade with Some Developed Capitalist Contrries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. . - nr 85 ([1976]) , s. 35-52. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
11

Autor:
Tytuł:
Zróżnicowanie płac w Polsce według płci i jego podstawowe przyczyny = Wage Differentiation According to Sex and its Main Causes
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. . - nr 85 ([1976]) , s. 121-133. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Próba oceny struktury płac w handlu detalicznym = An Evaluation of the Wage Structure in Retail Business
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. . - nr 85 ([1976]) , s. 135-149. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie