Szczegóły rekorduKonferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej
Tytuł:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994
Adres wydawniczy:
Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994
Opis fizyczny:
431 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-85719-09-1
monografia
Powiązane artykuły/referaty 12
1

Autor:
Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej
Tytuł:
Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący w systemie rynkowym = Enterprise as an Economic Entity in the Market Economy
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 21-24. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-85719-09-1
rozdział w monografii
2

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej
Tytuł:
Strategie zasilania przedsiębiorstw przemysłowych w środki produkcji w okresie transformacji systemowej = Strategy of Supplying of Industrial Enterprises with Input Products
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 184-190. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-85719-09-1
rozdział w monografii
3

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej
Tytuł:
Skutki restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw w gospodarce polskiej = The Effects of Restructuring Enterprises in the Polish Economy
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 161-166. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-85719-09-1
rozdział w monografii
4

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej
Tytuł:
Doskonalenie systemu wynagradzania = Improvement of Corporate Compensation Systems in a Market Economy
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 96-104. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-85719-09-1
rozdział w monografii
5

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej
Tytuł:
Funkcje społeczne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej a prywatyzacja = Social Function of Enterprises in Market Economy and Privatisation
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 177-183. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-85719-09-1
rozdział w monografii
6

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej
Tytuł:
Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw państwowych w województwie krakowskim w procesie ich przekształceń własnościowych = Changes in Economic and Financial Conditions of State Enterprises in Cracow Voivodship During Their Ownership Transformation
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 225-234. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-85719-09-1
rozdział w monografii
7

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej
Tytuł:
Przesłanki i zakres programu restrukturyzacji rozwojowej spółki z udziałem kapitału zagranicznego = Conditions and Scope of Growth-Restructurization Program for a Corporation with a Foreign Capital Participation
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 377-382. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-85719-09-1
rozdział w monografii
8

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej
Tytuł:
Przebieg prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych na Litwie = The Course of the Privatisation of State Enterprises in Lithuania
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 393-397. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-85719-09-1
rozdział w monografii
9

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej
Tytuł:
Wykorzystanie technik wywiadu gospodarczego w działalności i ocenie restrukturyzowanego przedsiębiorstwa = Utilization of Organizational Intelligence Techniques in Operational Activities and Evaluation of a Restructurized Firm
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 207-212. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-85719-09-1
rozdział w monografii
10

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej
Tytuł:
Próba oceny działań strategicznych przedsiębiorstw w nowych warunkach gospodarowania = The Attempt of Evaluation of Strategic Activity of Enterprises in the New Economic Conditions
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 317-326. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-85719-09-1
rozdział w monografii
11

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej
Tytuł:
Systemowe podstawy gospodarki rynkowej = Market Economy as a System of Interrelationships
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 15-20. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-85719-09-1
rozdział w monografii
12

Konferencja:
I Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji systemowej
Tytuł:
Sposoby pojmowania wartości przedsiębiorstwa i nagromadzonego w nim kapitału = Methods of Conceptualization of Firm's Value and its Accumulated Capital
Źródło:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej : Krynica, 30.IX i 1.X.1994 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 25-29. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
ISBN:
83-85719-09-1
rozdział w monografii