Szczegóły rekorduKonferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw
Tytuł:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku = Restructuring and Competitiveness of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane, November, 27-30th 1997
Redaktor tomu:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Opis fizyczny:
468 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Bibliogr. przy poszcz. ref.
ISBN:
83-901550-6-0
monografia
Powiązane artykuły/referaty 17
1

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw
Tytuł:
Wymagania ochrony środowiska a konkurencyjność przedsiębiorstw
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 227-231 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
ISBN:
83-901550-6-0
rozdział w monografii
2

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw
Tytuł:
Restrukturyzacja zatrudnienia w procesie przekształceń firmy na przykładzie Krakowskiej Fabryki Aparatów Pomiarowych Spółka Akcyjna = Human Resources Aspect of Corporate Restructuring - the Case of KFAP S.A.
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 439-446. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-901550-6-0
rozdział w monografii
3

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw
Tytuł:
Wywiad gospodarczy - nowe narzędzie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa : (zarys problematyki) = Corporate Intelligence - New Tools of Increase of Enterprise's Competitiveness
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 161-167. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-901550-6-0
rozdział w monografii
4

Autor:
Peszko Adam , Wąchol Jerzy
Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw
Tytuł:
Konkurencyjność i restrukturyzacja spółek parterowych NFI = Competitiveness and Restructuring of Portfolio Companies Owned by National Investment Funds
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 371-376. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-901550-6-0
rozdział w monografii
5

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw
Tytuł:
Restrukturyzacja organizacyjna Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa = Organizational Restructuring of State-Owned Corporation
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 398-407. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-901550-6-0
rozdział w monografii
6

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw
Tytuł:
Przemiany własnościowe a zmiany strukturalne w polskich podmiotach gospodarczych = Changes of Ownership versus Structural Changes in Polish Economic Entities
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 249-253. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-901550-6-0
rozdział w monografii
7

Autor:
Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw
Tytuł:
Konkurencyjność VISTULI S.A. na tle branży odzieżowej = Competitive of VISTULA in the Clothing Industry
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 428-434. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-901550-6-0
rozdział w monografii
8

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw
Tytuł:
Problemy wdrażania kontrolingu w przedsiębiorstwie = Problems of Realization of Controlling Procedures in an Enterprise
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 168-175. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-901550-6-0
rozdział w monografii
9

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw
Tytuł:
Zmiany strukturalno-własnościowe w Polsce a konkurencyjność gospodarki i jej podmiotów : (analiza okresu 1990-1996) = Changes of Structure and Ownership in Poland versus Competitiveness of Economy and Entities : (Analyse of Period 1990-1996)
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 263-275. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-901550-6-0
rozdział w monografii
10

Autor:
Sierpińska Maria , Bogacz Tomasz
Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw
Tytuł:
Motywy fuzji i przejęć w układzie międzynarodowym : (na przykładzie hutnictwa żelaza) = The Motives of Mergers and Aquisitions of the Enterprises on the International Scale : (Exampled on Metallurgy of Iron and Steel)
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 324-333. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-901550-6-0
rozdział w monografii
11

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw
Tytuł:
Dynamika i kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstwa w okresie zmiany formy jego własności (na przykładzie Kolejowych Zakładów Automatyki w Krakowie) = Dynamics and Directions of Company Restrukturing while the Form of its Ownership is being Changed
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 418-427. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-901550-6-0
rozdział w monografii
12

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw
Tytuł:
Istota, zakres i metodyka restrukturyzacji przedsiębiorstwa = The Notion, Scope and Methodology of Company Restructuring
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 26-35. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-901550-6-0
rozdział w monografii
13

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw
Tytuł:
Restrukturyzacja ekologiczna przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej = Ecological Restructurization of Enterprises in the EU Integration Process
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 48-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-901550-6-0
rozdział w monografii
14

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw
Tytuł:
Zmiana i rozwój w zarządzaniu firmą = Management Change and Development in Enterprise
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 119-126. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-901550-6-0
rozdział w monografii
15

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw
Tytuł:
Informacyjne uwarunkowania pracy menedżera w warunkach transformacji gospodarki polskiej = Informative Factors of Manager's Work in the Transformation Process of Polish Economy
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 104-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Streszcz., summ., Bibliogr.
ISBN:
83-901550-6-0
rozdział w monografii
16

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw
Tytuł:
Koncentracja organizacyjno-prawna przedsiębiorstw a ich konkurencyjność = Legal-Organizational Concentration of Companies and Their Compatitiveness
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 147-152. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-901550-6-0
rozdział w monografii
17

Konferencja:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw
Tytuł:
Wartość przedsiębiorstwa i wartość firmy jako czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw = The Enterprise Value and the Firm Value as the Competition Factors
Źródło:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 153-160. - Streszcz., summ.
Uwagi:
Streszcz., summ.,
ISBN:
83-901550-6-0
rozdział w monografii