Szczegóły rekorduKonferencja:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego
Tytuł:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 1998
Opis fizyczny:
198 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-910502-0-3
monografia
Powiązane artykuły/referaty 7
1

Autor:
Konferencja:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego
Tytuł:
Zabezpieczenie wierzytelności banku zagranicznego w drodze zastawu rejestrowego - problematyka realizacji zastawu
Źródło:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998, s. 148-155
ISBN:
83-910502-0-3
rozdział w monografii
2

Konferencja:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego
Tytuł:
Międzynarodowe problemy ekologiczne i współpraca w ich rozwiązywaniu
Źródło:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998, s. 176-186
ISBN:
83-910502-0-3
rozdział w monografii
3

Konferencja:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego
Tytuł:
Procesy globalizacyjne w gospodarce światowej
Źródło:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998, s. 17-25
ISBN:
83-910502-0-3
rozdział w monografii
4

Konferencja:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego
Tytuł:
Ocena bieżącej działalności i perspektywy rozwoju Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
Źródło:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998, s. 163-175
ISBN:
83-910502-0-3
rozdział w monografii
5

Konferencja:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego
Tytuł:
Zmiany poziomu rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej - analiza taksonometryczna
Źródło:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998, s. 92-101
ISBN:
83-910502-0-3
rozdział w monografii
6

Konferencja:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego
Tytuł:
Obszary potencjalnych kontrowersji w negocjacjach akcesyjnych Polski i Unii Europejskiej
Źródło:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998, s. 79-91
ISBN:
83-910502-0-3
rozdział w monografii
7

Konferencja:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego
Tytuł:
Wpływ deficytu w handlu zagranicznym na gospodarkę polską
Źródło:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998, s. 68-78
ISBN:
83-910502-0-3
rozdział w monografii