Szczegóły rekorduKonferencja:
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wybrane problemy handlu międzynarodowego
Tytuł:
Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1
Adres wydawniczy:
Kraków: [s.n.], 1997
Opis fizyczny:
229 s.: il.; 24 cm
monografia
Powiązane artykuły/referaty 6
1

Konferencja:
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wybrane problemy handlu międzynarodowego
Tytuł:
Dynamika rozwoju gospodarczego a dynamika rozwoju społecznego krajów Unii Europejskiej - analiza porównawcza
Źródło:
Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1997, s. 109-117
rozdział w monografii
2

Konferencja:
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wybrane problemy handlu międzynarodowego
Tytuł:
Polska wobec kryteriów członkostwa w Unii Europejskiej
Źródło:
Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1997, s. 131-140
rozdział w monografii
3

Konferencja:
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wybrane problemy handlu międzynarodowego
Tytuł:
Ewolucja polityki handlowej Stanów Zjednoczonych wobec Unii Europejskiej
Źródło:
Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1997, s. 119-129
rozdział w monografii
4

Konferencja:
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wybrane problemy handlu międzynarodowego
Tytuł:
Konkluzje światowego raportu inwestycyjnego UNCTAD (World Investment Report 1997)
Źródło:
Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1997, s. 219-229
rozdział w monografii
5

Konferencja:
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wybrane problemy handlu międzynarodowego
Tytuł:
Deficyt w polskim handlu zagranicznym
Źródło:
Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1997, s. 175-184
rozdział w monografii
6

Autor:
Konferencja:
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wybrane problemy handlu międzynarodowego
Tytuł:
Rozstrzyganie sporów w handlu zagranicznym w drodze międzynarodowego arbitrażu handlowego
Źródło:
Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1997, s. 211-218
rozdział w monografii