Szczegóły rekorduTytuł:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.
Materiały zebrał i przygotował:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Opis fizyczny:
618 s.; 24 cm
monografia
Powiązane artykuły/referaty 18
1

Tytuł:
Polityki zbytu na rynkach przemysłowych w warunkach niepewności
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 433-439
rozdział w monografii
2

Tytuł:
Działalność agencji reklamowych na lokalnych rynkach : (na przykładzie krakowskiego rynku reklamy)
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 334-346
rozdział w monografii
3

Tytuł:
Czynniki oceny atrakcyjności działalności gospodarczej oraz atutów konkurencyjnych firmy : (na podstawie wyników badań empirycznych)
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 456-464
rozdział w monografii
4

Tytuł:
Znaczenie systemu obserwacji otoczenia dla przedsiębiorstw handlowych
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 482-491
rozdział w monografii
5

Tytuł:
Proces identyfikacji i doboru kryteriów segmentacji nabywców usług ubezpieczeniowych
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 200-208
rozdział w monografii
6

Tytuł:
Ogólne zasady stosowania skal w procesie badania jakości usług
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 73-79 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
rozdział w monografii
7

Tytuł:
Przygotowanie i organizacja badań marketingowych w przedsiębiorstwie międzynarodowym
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 236-248
rozdział w monografii
8

Tytuł:
Kody kreskowe jako narzędzie wspomagające badania zachowania konsumenta
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 162-168 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
rozdział w monografii
9

Tytuł:
Specyfika działalności marketingowej na rynku produktów rolnych
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 564-572
rozdział w monografii
10

Tytuł:
Metody badań rynkowych i marketingowych w układzie hierarchicznym
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 11-20
rozdział w monografii
11

Tytuł:
Identyfikacja ankieterskich zniekształceń informacji w wywiadach kwestionariuszowych
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 91-102
rozdział w monografii
12

Tytuł:
Przesłanki segmentacji rynku produktów rolno-spożywczych
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 209-221 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
rozdział w monografii
13

Autor:
Tytuł:
Metoda Lisrel w badaniach marketingowych cech i struktur latentnych
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 44-57 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
rozdział w monografii
14

Tytuł:
Strukturalne problemy marketingu usług ubezpieczeniowych
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 185-195
rozdział w monografii
15

Tytuł:
Wykorzystanie metody Thurstona do badań preferencji nabywców czekolady
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 290-297
rozdział w monografii
16

Tytuł:
Strategie marketingowe przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego : (w świetle wyników badań)
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 425-432
rozdział w monografii
17

Tytuł:
Bezpośrednia rentowność produktu (DPR) jako metoda pomiaru efektywności kanału dystrybucji
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 154-161 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
rozdział w monografii
18

Konferencja:
X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych "Metody badań marketingowych"
Tytuł:
Wykorzystanie technik projekcyjnych w badaniach marketingowych
Źródło:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 65-72 - Bibliogr.
Uwagi:
Bibliogr.
rozdział w monografii