Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Opis fizyczny:
200 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 14
1

Tytuł:
Zysk a cele socjalistycznego przedsiębiorstwa = Profit Vs Aims of Socialist Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 93-100. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Autor:
Tytuł:
Możliwości aktywizacji instrumentów finansowych w parametrycznym systemie zarządzania = Possibilities of Activation of Financial Instruments in Parametric System of Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 55-65. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Koszty produkcji w typowych źródłach statystycznych : próba oceny systemu = Production Costs in Typical Statistical Sources : Attempt at System's Estimation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 101-109. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Niedobory w budżetach PRL początków lat osiemdziesiątych = Budget Deficits in Poland in 80s
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 143-158. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Profesora Stefana Bollanda rozumienie socjalistycznych finansów = Professor Stefan Bolland's Understanding of Socialist finances
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 17-29. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Wyniki finansowe przemysłu uspołecznionego w latach siedemdziesiątych a wymogi reformy gospodarczej = Financial Performance of Socialized Industry in 70s Vs Acquirements of Economic Reform
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 81-92. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
System finansowy a polityka finansowa = Financial System vs Financial Policy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 43-54. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych = System of Settlement of Accounts of Socialized Enterprises with State Budget in Selected Socialist Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 111-126. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Istota i zakres elastyczności budżetów terenowych = Nature and Range of Local Budgets' Flexibility
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 159-172. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
O optymalny zakres finansowania funduszowego w praktyce = Problem of Optimal Financing from Funds (Fund Method) in Practice
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 173-187. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Kredyt publiczny w średniowiecznej Genui na przełomie XIII i XIV wieku = Public Credit in Medieval Genoa at Turn of XIVth Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 67-79. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Teoretyczne aspekty redystrybucji budżetowej w socjalizmie = Theoretical Aspects of Budget Redistribution in Socialism
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 127-141. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
O autonomię finansową ubezpieczeń społecznych = Problem of Financial Autonomy of Social Insurance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 189-200. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Profesor Stefan Bolland (1910-1983)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. . - nr 192 (1985) , s. 7-16
varia