Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
209 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 12
1

Tytuł:
Controlling jako narzędzie analizy produktywności w obszarze produkcji i marketingu = Controlling as a Tool for Analysing Productivity in the Areas of Production and Marketing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 561 (2001) , s. 125-147. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Wykorzystanie analizy wrażliwości w ocenie ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych = The Use of Sensitivity Analysis in Assessing Investment Risk
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 561 (2001) , s. 149-159. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem = Agency Relationships in Corporate Governance
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 561 (2001) , s. 57-72. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Planowanie kampanii reklamowej w zarządzaniu firmą = Planning an Advertising Campaign in Enterprise Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 561 (2001) , s. 107-124. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Lean management jako narzędzie podnoszenia sprawności organizacyjnej = Lean Management as a Tool to Increase Organisational Efficiency
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 561 (2001) , s. 43-56. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Style negocjowania - analiza porównawcza = Negotiation Styles: A Comparative Analysis
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 561 (2001) , s. 73-91. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Wspomaganie informacyjne zarządzania strategicznego w firmie = The Use of Computer Software to Aid Strategic Management within Firms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 561 (2001) , s. 161-173. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Rachunek menedżerski w zarządzaniu zadaniami = Managerial Accounting in Task Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 561 (2001) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Instrumenty zarządzania gminą = Instruments for Managing Gminas
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 561 (2001) , s. 175-191. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Zarządzanie grupą kapitałową = Capital Group Management
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 561 (2001) , s. 93-106. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Strategiczne pojmowanie motywacji płacowej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem = Long-term Wage Motivation in the Management of Firms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 561 (2001) , s. 25-41. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
12

Autor:
Kozioł Leszek , Wojtowicz Anna
Tytuł:
Kształtowanie proefektywnościowej kultury organizacyjnej w firmie = Developing a Pro-effective Organisational Culture within Firms
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 561 (2001) , s. 193-209. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie