Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Opis fizyczny:
134 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Autor:
Korecki Włodzimierz , Rydzik Władysław , Kałkowski Leszek
Tytuł:
Sposoby i zakres działań obniżających koszty budowy domów = Methods for Reducing Residential Housing Construction Costs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 563 (2001) , s. 5-16. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Problem amortyzacji a potrzeby remontowe zasobów mieszkaniowych = The Problem of Depreciation and the Renovation Needs of Urban Housing Resources
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 563 (2001) , s. 55-61. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Struktura własności i funkcje obiektów zabytkowych odnawianych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w latach 1991-1997 = The Ownership Structure and Functions of Historic Buildings and Monuments Restored Using NFRZK Funds in the Years 1991-97
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 563 (2001) , s. 119-134. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych a emisje papierów wartościowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji rzeczowych = The Privatisation of State Enterprises and Share Issues for Financing Material Investments
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 563 (2001) , s. 17-29. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Bezrobocie w budownictwie województwa krakowskiego na tle bezrobocia w regionie = Unemployment in the Construction Industry in the Kraków Voivodship Against the Background of Unemployment in the Region
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 563 (2001) , s. 105-117. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Kierunki zmian podatku od nieruchomości w Polsce w świetle procedur integracyjnych z Unią Europejską = Changes in Real Estate Tax in Poland in Light of Integration with the European Union
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 563 (2001) , s. 73-85. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Alokacja ryzyka w umowach zawieranych przez uczestników przedsięwzięć budowlanych = Allocation of Risk in Contracts Concluded by Participants of Construction Projects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 563 (2001) , s. 45-53. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Metodyka projektowania struktury organizacyjnej starostwa powiatowego = A Methodology for Designing an Organisational Structure for a District Executive Board (Starostwo Powiatowe)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 563 (2001) , s. 31-43. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Nowe instytucje rynku nieruchomości na przykładzie rynku w USA = New Institutions on the Real Estate Market: the Example of the USA
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 563 (2001) , s. 63-71. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Wyniki działalności budownictwa na tle wzrostu gospodarczego w latach 1992-1997 = The Results of Construction Activity Against the Background of Economic Growth in the Years 1992-1997
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. . - nr 563 (2001) , s. 87-103. - Summ.
Uwagi:
Summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie