Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redaktor:
Adres wydawniczy:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991
Opis fizyczny:
187 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ros. i ang. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Zmniejszenie odpadowości produkcji przesłanką zmian strukturalnych = Reduction in Waste as Related to Structural Changes in Production
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 371 (1991) , s. 119-129. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Pionowe grupowanie przedsiębiorstw w celu racjonalizacji powiązań produkcyjno-zaopatrzeniowych = Vertical Grouping of Enterprises in Order to Rationalize the Production - Supply Relations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 371 (1991) , s. 151-159. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Finansowe aspekty ekologicznej bariery rozwoju gospodarczego = Financial Aspects of the Ecological Barriers of the Economic Development
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 371 (1991) , s. 95-106. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Przystosowanie struktury własności do gospodarki rynkowej = Adjustment of the Property Pattern to the Market Economy
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 371 (1991) , s. 23-39. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Inwestycje zagraniczne a zmiany strukturalne w przemyśle = Foreign Investments and the Structural Changes in Industry
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 371 (1991) , s. 71-82. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Znaczenie przedsięwzięć w dziedzinie oszczędzania stali dla restrukturyzacji produkcji przemysłowej = Importance of the Steel Saving Undertakings for the Restructuring of Industrial Production
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 371 (1991) , s. 107-118. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Identyfikacja oraz klasyfikacja systemów przemysłowych = Identification and Classification of the Industrial Systems
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 371 (1991) , s. 41-59. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Zróżnicowanie międzybranżowe materiałochłonności i energochłonności produkcji przemysłowej w Polsce = Interbranch Differentiation of Material and Energy Consumption Indices of Industrial Production in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 371 (1991) , s. 131-149. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Metoda oceny poziomu samodzielności zakładu w przedsiębiorstwie wielozakładowym = A Method of Evaluating the Level of Independence of a Plant in a Multiple-Plant Concern
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 371 (1991) , s. 171-187. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
Tryb dostępu:
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Życie i działalność naukowa Profesora Bronisława Byrskiego (1921-1990)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. . - nr 371 (1991) , s. 5-21
varia