Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Opis fizyczny:
114 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 8
1

Autor:
Tytuł:
Oddziaływanie polityki monetarnej na stopy procentowe i inflację = The Impact of Monetary Policy on Interest Rates and Inflation
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 877 (2012) , s. 25-35. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Wycena produkcji gotowej i niezakończonej w przedsiębiorstwach = The Valuation of Finished and Unfinished Goods in Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 877 (2012) , s. 75-84. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Wpływ eksportu na sprzedaż i wskaźniki rentowności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = The Impact of Export on the Sales and Profitability of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 877 (2012) , s. 99-114. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Rola budżetu zadaniowego w zwiększaniu efektywności wydatków publicznych = The Role of Performance Budgeting in Increasing the Efficiency of Public Expenditures
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 877 (2012) , s. 17-23. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Sekurytyzacja ryzyka długowieczności = Longevity Risk Securitization
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 877 (2012) , s. 85-97. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Klasyczne techniki próbkowych badań wiarygodności w rewizji finansowej = Classical Variable Sampling Methods in Auditing
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 877 (2012) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Innowacje na niemieckim rynku listów zastawnych - lotniczy list zastawny = Aircraft Pfandbrief - Innovation on the German Covered Bonds Market
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 877 (2012) , s. 49-57. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Znaczenie korporacji transnarodowych dla rozwoju globalnych regulacji rachunkowości = The Importance of Transnational Corporations in the Development of Global Accounting Regulations
Źródło:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. . - nr 877 (2012) , s. 37-47. - Summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie