Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Opis fizyczny:
326 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 18
1

Tytuł:
Baza ekonomiczna regionu = Region's Economic Base
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 296 (1989) , s. 5-17. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
System gospodarki terenowej : zarys problemu = System of Local Economy-Outline of Problem
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 296 (1989) , s. 19-29. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Ocena przydatności metody modelu-wzorca do prognozowania produkcji rolniczej : na przykładzie województwa krakowskiego = Estimation of Model Method for Prognozing Volume of Agricultural Production : on the Basis of Kraków Province
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 296 (1989) , s. 97-113. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Analiza zmian struktury przestrzennej produkcji rolnej w województwie krakowskim (1975, 1980, 1985) = Analysis of Spatial Structure of Agricultural Production in the Kraków Province (1975, 1980, 1985)
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 296 (1989) , s. 115-133. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Produkcja roślinna w Makroregionie Południowo-Wschodnim w latach 1975-1984 = Plant Production in South-East Macroregion in the Years 1975-1984
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 296 (1989) , s. 167-186. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Ocena zróżnicowania nawozochłonności produkcji roślinnej w rolnictwie województwa krakowskiego = Estimation of Fertilizer Consumption Level in Plant Production in Kraków Province Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 296 (1989) , s. 187-201. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Analiza porównawcza rozwoju społecznego miast Krakowa, Bratysławy i Lipska w latach 1960-1980 = Comparative Analysis of Social Development of the Cities of Kraków, Leipzig and Bratislava in the Years 1960-1980
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 296 (1989) , s. 261-285. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Koncepcje rozwoju regionalnego w zachodniej myśli ekonomicznej = Conceptions of Regional Development in Western Economic Publications
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 296 (1989) , s. 287-306. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Zastosowanie modelu potencjału w badaniach rozmieszczenia przemysłu w Makroregionie Południowo-Wschodnim = Use of Potential Model in Investigations of Industry Location in South-East Macroregion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 296 (1989) , s. 53-68. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Analiza powiązań strukturalnych czynników produkcji rolnej w województwie tarnowskim metodą WAP = Analysis of Structural Ties of Agricultural Production Factors in the Province of Tarnów
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 296 (1989) , s. 135-150. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Struktura regionalnej bazy ekonomicznej województwa krakowskiego = Structure of Regional Economic Basis of Kraków Province
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 296 (1989) , s. 31-51. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Regionalna analiza potencjału turystycznego Polski w 1985 roku = Regional Analysis of Poland's Tourist Potential in the Year 1985
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 296 (1989) , s. 219-241. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Modelowanie struktury przestrzennej użytkowania ziemi w aglomeracjach miejsko-przemysłowych na przykładzie Krakowa = Modelling of Land Use Structure in Industrial Agglomerations on the Example of the City of Kraków
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 296 (1989) , s. 83-96. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Regionalna analiza produkcyjności ziemi i pracy w rolnictwie = Regional Analysis of Productivity of Land and Labour in Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 296 (1989) , s. 151-166. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
15

Tytuł:
Wybrane problemy wykorzystania wysoko kwalifikowanych kadr turystycznych : w świetle wyników Spisu Kadrowego z 1983 r. = Selected Problems of Use of Highly Qualified Tourism Personnel : in the Light of Results of Personnel Census of 1983
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 296 (1989) , s. 243-260. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
16

Tytuł:
Analiza struktury dochodu narodowego w Polsce w latach 1970-1985 = Analysis of National Income Structuralization and Factors of its Growth in Poland in the Years 1970-1985
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 296 (1989) , s. 307-326. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
17

Autor:
Tytuł:
Przyczyny napływu ludności do województw Makroregionu Południowo-Wschodniego = Causes of Population Influx into Provinces of South-East Macroregion
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 296 (1989) , s. 69-82. - Summ., rez.
Uwagi:
Summ., rez.,
artykuł w czasopiśmie
18

Tytuł:
Regionalne bilansowanie pomieszczeń inwentarskich w indywidualnym rolnictwie = Regional Balances of Livestock Accommodation in Private Agriculture
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. . - nr 296 (1989) , s. 203-218. - Summ., rez. - Bibliogr.
Uwagi:
Summ., rez., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie