Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
131 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 7
1

Tytuł:
Analiza terytorialnego zróżnicowania wydatków ludności = Analysis of Territorial Differentiation of Personal Spending
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 262 (1988) , s. 35-55. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicja w drugiej połowie XIX wieku = Development of Educational System in Galicja in the Second Half of the XlX-th Century
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 262 (1988) , s. 75-96. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Autor:
Góral Adam , Olejarz Henryk , Woźniak Michał
Tytuł:
O pewnej metodzie pomiaru współzależności pomiędzy dwoma zbiorami cech = On a Certain Method of Measuring Correlation between Two Sets of Characteristics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 262 (1988) , s. 5-20. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Kilka uwag na temat współczynnika zależności i statystki chi-kwadrat = Several Remarks on a Coefficient of Dependence and Chi-squared Statistic
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 262 (1988) , s. 21-34. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Sekwencyjne procedury decyzyjne w kontroli jakości = Sequential Decision Procedures in Quality Control
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 262 (1988) , s. 97-115. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Rozkład wydatków na usługi = Distribution of Expenditures on Services
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 262 (1988) , s. 57-64. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Procedury sekwencyjne w ocenie stabilności procesów produkcyjnych charakteryzowanych zmienną diagnostyczną o rozkładzie Poissona = Sequential Procedures in the Evaluation of Stability of Manufacturing Processes Characterized by Poisson Distributed Diagnostic Variables
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. . - nr 262 (1988) , s. 117-131. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie