Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
222 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 14
1

Tytuł:
Zakres i sposoby koordynacji zamówień rządowych na materiały i wyroby = Scope of Coordination Ways of Indents of Matarial and Goods
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 261 (1988) , s. 15-32. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Ocena funkcjonowania instrumentów ekonomicznych w realizacji zamówień rządowych = Assessment of Functions of Economic Instruments in Realization of Governmental Indents
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 261 (1988) , s. 51-66. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Kierunki ewolucji struktury przemysłu przetwórczego krajów OECD = Directions of Evolution in Structure of Industry among OECD Countries
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 261 (1988) , s. 209-222. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Zamówienia rządowe w gospodarce kapitalistycznej = Government Orders in Western Economics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 261 (1988) , s. 7-14. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Formy i kierunki dostaw wyrobów i materiałów na zamówienia rządowe = Forms and Directions of Supplies of Goods and Material for Indents
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 261 (1988) , s. 67-78. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Skuteczność systemu zamówień rządowych = Effectiveness of System of Governmental Indents
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 261 (1988) , s. 79-92. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Ekonomiczne przesłanki wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych = Economic Premisses of Waste Product Utilization as Retrieved Raw Materials
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 261 (1988) , s. 93-108. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Ekonomiczno-organizacyjne założenia budowy programu zagospodarowania odpadów przemysłowych : (na przykładzie województwa krakowskiego) = Economic and Organisational Assumptions in Creation of Utilization Programme of Industrial Waste Products
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 261 (1988) , s. 109-131. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Dywersyfikacja produkcji a wzrost wielkości obiektów przemysłowych = Diversification of Production and Growth of Size of Industrial Objects
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 261 (1988) , s. 133-150. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
10

Tytuł:
Determinanty kształtowania energooszczędnej struktury produkcji w Polsce = Determinants of Shaping Energy Conserving Structure of Production in Poland
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 261 (1988) , s. 151-164. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
11

Tytuł:
Zarządzanie w wielozakładowych przedsiębiorstwach zdekoncentrowanych przestrzennie = Management in Spatially Decentralized Multi-Plant Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 261 (1988) , s. 165-178. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
12

Tytuł:
Przebieg realizacji zamówień rządowych w latach 1983-1984 = Realization of Indents between 1983 and 1984
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 261 (1988) , s. 33-49. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
13

Tytuł:
Określanie ekonomicznej efektywności wymiany i modernizacji środków trwałych = Assessment of Economic Effectiveness of Modernization and Replacement of Fixed Assets
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 261 (1988) , s. 179-190. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie
14

Tytuł:
Źródła finansowania ochrony środowiska na przykładzie kombinatu metalurgicznego Huta im. Lenina = Sources of Financing Environmental Protection as Exemplified by Metallurgical Foundry of Huta im. Lenina
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 261 (1988) , s. 191-208. - Rez., summ.
Uwagi:
Rez., summ.,
artykuł w czasopiśmie