Szczegóły rekorduTytuł:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Adres wydawniczy:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Opis fizyczny:
206 s.: il.; 24 cm
Uwagi:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
redakcja czasopisma/serii
Powiązane artykuły/referaty 10
1

Tytuł:
Wkład Aleksandra Rotherta w rozwój polskiej myśli organizatorskiej = Aleksander Rothert's Contribution to Development of Polish Organization System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 260 (1988) , s. 177-206. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
2

Tytuł:
Kryteria oceny struktury organizacyjnej = Criteria of Organizational Structure Assessment
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 260 (1988) , s. 81-100. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
3

Tytuł:
Pomiar w procesie oceny systemu zarządzania = Measurements In Assessment of Management System
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 260 (1988) , s. 101-118. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
4

Tytuł:
Doskonalenie zarządzania remontami w przedsiębiorstwie = Improvements of Repair Management in Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 260 (1988) , s. 119-128. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
5

Tytuł:
Analiza procesów planowania i realizacji remontów = Planning and Implementation of Repairs
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 260 (1988) , s. 129-146. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
6

Tytuł:
Podejście funkcjonalne w usprawnianiu zarządzania = Functional Approach to Management Improvement
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 260 (1988) , s. 5-20. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
7

Tytuł:
Czynniki sprawności organizacji = Factors of Organizational Efficiency
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 260 (1988) , s. 47-61. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
8

Tytuł:
Gospodarka remontowa jako przedmiot badań diagnostycznych = Basis for Diagnosis of Organization of Repair Policy in Enterprises
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 260 (1988) , s. 147-164. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
9

Tytuł:
Teoretyczna analiza celów organizacji = Aims of Organization and Action Tactics
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 260 (1988) , s. 63-80. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie
10

Autor:
Tytuł:
Organizacja zespołów zadaniowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem = Organization of Task Teams in Management of Enterprise
Źródło:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. . - nr 260 (1988) , s. 165-176. - Rez., summ. - Bibliogr.
Uwagi:
Rez., summ., Bibliogr.
artykuł w czasopiśmie